Data over de KVK Bedrijvendynamiek, jaaroverzicht 2020

Dit jaaroverzicht van de KVK Bedrijvendynamiek geeft inzicht in het aantal bedrijven in Nederland op 1 januari 2021 en de ontwikkeling van het aantal starters, stoppers en faillietverklaringen over geheel 2020. De gegevens zijn uitgesplitst naar segmenten, bedrijfssectoren en provincies. Daarnaast bevat het jaaroverzicht informatie over geslacht, leeftijd en geboorteland van (startende) ondernemers.