Corona

Gesloten coronaregelingen: zo zat het

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 16 dec 2021
  • 2 min lezen
  • 12.7K
Sinds maart 2020 zijn er regelingen die bedrijven helpen de coronacrisis door te komen. Een aantal zijn inmiddels verlopen. In dit overzicht vind je de belangrijkste coronaregelingen die niet meer van kracht zijn.

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) bood zelfstandig ondernemers inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast was het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Tozo is vanaf 1 oktober 2021 gesloten. Je vroeg Tozo aan bij je woongemeente. De Bbz is een alternatief voor Tozo. De Bbz kun je tot 1 april 2022 aanvragen.

Meer weten?

Lees hier meer over de Tozo.

TOGS

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) hielp ondernemers in sectoren die direct getroffen werden door de kabinetsmaatregelen. De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020. De TOGS was tot en met 26 juni 2020 aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten. De tegemoetkoming kon ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK was geen inkomensondersteuning. De hoogte van TONK uitkering hing onder andere af van de hoogte van je (woon)kosten, je inkomen op een bepaald moment en welk deel van de kosten je nog zelf kon betalen. De regeling liep van 1 januari t/m 30 september 2021 en werd uitgevoerd door gemeentes.

Banken: uitstel op aflossen leningen

Tot eind juli konden in de kern gezonde bedrijven bij ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank, Deutsche Bank en BNG Bank uitstel van aflossing aanvragen. Deze regeling gold voor klanten met een krediet tot 2,5 miljoen euro. Al eerder boden ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank (in de kern gezonde) bedrijven uitstel van aflossing op hun leningen tot 50 miljoen euro.

TOFA

Met deze zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) konden werknemers onder specifieke voorwaarden een bedrag krijgen van 1.650 euro bruto voor de maanden maart, april en mei 2020. TOFA was bedoeld voor oproep- of invalkrachten en uitzendkrachten die hun inkomen fors hebben zien teruglopen, maar niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering, bijstand, of een andere socialezekerheidsregeling. Zzp’ers konden niet van deze regeling gebruikmaken. Aanvragen kon tot en met zondag 26 juli.

Corona-Overbruggingslening (COL)

De COL-regeling was een speciaal overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geen kredietrelatie bij een bank hadden. Aanvragen kon tot 16 mei 2021 bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s).

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage
Financiering