Corona

Gesloten coronaregelingen: zo zat het

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 8 jan 2021
 • 11 min lezen
 • 53K
Sinds 1 oktober geldt het derde noodsteunpakket met regelingen die ondernemers ondersteunen tijdens de coronacrisis. Noodpakket 1 ging over de maanden maart, april en mei. Noodpakket 2 over juni, juli, augustus en september. In dit overzicht vind je alle coronaregelingen die niet meer van kracht zijn.

Gesloten regelingen.

Tozo 1 en 2

De eerste 2 versies van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) boden zelfstandig ondernemers 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast was het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Op dit moment is Tozo 3 van kracht, onder vergelijkbare voorwaarden.

Tozo 1 en 2 kon je aanvragen bij je woongemeente, in de periode van 30 maart tot en met 31 mei 2020 (Tozo 1) en 1 juni t/m 30 september (Tozo 2) voor maximaal 3 maanden. Een aanvraag voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud kon je met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 maart 2020. Werd er niet met terugwerkende kracht aangevraagd? Dan startte de uitkering op de 1e van de volgende maand.

Doelgroep

De Tozo 1 en 2 waren (net als de huidige versie van de Tozo) bedoeld voor zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) die financieel in de problemen kwamen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Om liquiditeitsproblemen op te lossen konden zij een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Het kabinet wilde hiermee zelfstandig ondernemers ondersteunen zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voorzetten.

Verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2?

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Wel gewijzigd zijn:

 • Partnerinkomenstoets
  In de Tozo 1 telde het inkomen van je partner niet mee voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Bij de Tozo 2 werd wel een partnertoets gedaan.
 • Surseance of faillissement
  Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal hoefde je niet te verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, jouw onderneming of één van de vennoten. Die voorwaarde is pas in de Tozo 2 toegevoegd.

Verschil Tozo 2 en Tozo 3

De Tozo 3 lijkt op zijn voorgangers. Verschil is dat er meer budget is gereserveerd voor omscholing. Vanaf april 2021 geldt bovendien het vermogen mee bij je Tozo-aanvraag.

Gewijzigde voorwaarden

Uitgangspunt is dat de ondersteuning terecht moet komen waar die het hardst nodig is. De regelingen worden aangepast aan de ontwikkeling van de coronacrisis. Door de invoering van de partnerinkomenstoets werden bijvoorbeeld geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement leidt ertoe dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet: het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt namelijk voorkomen.

Overlap

De Tozo 1 en Tozo 2 kennen overlap in de maanden waarin ze konden en kunnen worden aangevraagd. Kreeg je een Tozo 1-uitkering voor de maanden mei, juni en juli 2020? Dan viel je voor deze maanden onder de voorwaarden van de Tozo 1. Voor de maanden augustus en september 2020 kon je een Tozo 2-uitkering aanvragen.

Meer weten?

Lees meer over Tozo 3 of bekijk het overzicht van regelingen.

NOW 1 en 2

De eerste 2 versies van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1 en 2) waren net als de huidige NOW 3 een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachtten. Werkgevers die NOW 1 en 2aanvroegen, kregen na goedkeuring een tegemoetkoming van het UWV in de vorm van een voorschot. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De NOW 1 kon over maart, april en mei worden aangevraagd bij het UWV. NOW 2 had betrekking op juni, juni, augustus en september.

Voor wie was NOW 1 en 2 bedoeld?

De NOW 1 en 2 golden (net als de huidige NOW 3-regeling) voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachtten, konden aanspraak maken. Iedereen voor wie je loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, viel onder de loonsom waarvoor je subsidie ontving. Ook werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vielen onder de regeling.

Vanaf 1 oktober geldt de NOW 3. Vanaf 16 november opent de aanvraagmogelijkheid. NOW 3 lijkt op zijn voorganger,s maar heeft ook nieuwe voorwaarden. Aanvragen kan straks met terugwerkende kracht.

Wat is het verschil tussen NOW 1 en NOW 2?

 • Ontslagvoorwaarden gewijzigd
  De voorwaarden van NOW 1 en 2 waren grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil is dat met de NOW 1 dat bedrijven die NOW 1 ontvingen, maar toch werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen, een boete kregen. Die boete bestond uit een extra korting van 50% van de loonsom, bovenop de korting van 100%. In de NOW 2 is dat veranderd.
 • Budget voor omscholing
  In de NOW 1 was het doel baanbehoud en was er geen omscholingsbudget. Door de versoepeling van de ontslagvoorwaarden was het voor bedrijven die NOW 2 kregen mogelijk, werknemers ontslaan.
 • Forfaitaire opslag van 30 naar 40%
  De vaste (forfaitaire) opslag was 30% binnen de NOW 1, maar in de NOW 2 40%.
 • Andere referentieperiode
  Om binnen de NOW 1 de hoogte van je omzetverlies te bepalen, deelde je je totale omzet uit 2019 door 4. Dat getal vergeleek je vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. In de NOW 1 werd maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maand maart hoger was dan in januari. Dat is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. In de NOW 2 werd de referentiemaand voor de loonsom vastgesteld op maart 2020.
 • Winstuitkeringen en bonussen
  Een voorwaarde die in NOW 1 niet bestond, maar in de NOW 2 werd toegevoegd is dat, als je voor meer dan 100.000 euro subsidie krijgt van de NOW-regeling, je over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders mocht doen. Daarnaast mocht je geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Verschil NOW 2 en NOW 3

Ook de huidige NOW 3 kent een aantal verschillen ten opzichte van zijn voorganger.

 • Meer focus op omscholing
  Werkgevers zijn verplicht werknemers die ze om bedrijfseconomische redenen ontslaan te helpen in hun zoektocht naar ander werk. Doen ze dat niet, dan worden ze 5% op hun NOW-uitkering gekort.
 • Percentage minimale omzetdaling gaat omhoog
  Vanaf januari stijgt de minimale omzetdaling om in aanmerking te komen voor de NOW. Van oktober tot en met december 2020 kunnen bedrijven met minimaal 20% omzetverlies aanspraak maken. Vanaf januari 2021 moet je minimaal 30% minder omzet draaien om NOW te mogen ontvangen.
 • Vergoeding gaat omlaag
  Binnen de NOW 2 werd tot 90% van de loonsom vergoed. Met ingang van de NOW 3 vanaf oktober gaat dat omlaag naar 80%, vanaf januari 2021 naar 70% en vanaf april 2021 naar 60%. Daartegenover staat dat je de loonsom ook geleidelijk mag laten dalen (met per tijdvak 10%, 15% en 20%) zonder dat je subsidie moet inleveren.

Meer weten?

Lees meer details over de NOW 3 of bekijk het overzicht van regelingen.

TOGS

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) hielp ondernemers in sectoren die direct getroffen werden door de kabinetsmaatregelen. De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020. De TOGS was tot en met 26 juni 2020, 17.00 uur met terugwerkende kracht aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Via de TOGS kon een specifieke groep getroffen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten konden betalen. Denk aan de huur van een bedrijfspand. Bedrijven kwamen in aanmerking als ze aan de voorwaarden voldeden én (per 29 april) als de hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming overeenkwam met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. Vooral kappers en ondernemers in de horeca maakten gebruik van de regeling. Bijna een kwart van de TOGS-uitkeringen ging naar dit type bedrijven.

Opvolger

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld voor mkb-bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren tijdens de coronacrisis. Ook hier moeten bedrijven op de lijst met vastgestelde SBI’s staan. Bedrijven kunnen een tegemoetkoming krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) te betalen.

Meer weten?

Lees meer details over de Tegemoetkoming Vaste Lasten of bekijk het overzicht van regelingen.

TVL 1

De eerste regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL 1) hielp mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen en verzekeringen, werden met de TVL 1 deels gedekt. De regeling liep van 1 juni tot en met 30 september 2020.

De TVL is onder aangepaste voorwaarden verlengd tot juni 2021.

Wat hield de regeling in?

Ondernemers die meer dan 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis, kunnen een belastingvrije tegemoetkoming krijgen tussen 1.000 en 50.000 euro over 4 maanden.

Voor wie was deze regeling?

Mkb-bedrijven in sectoren die aanspraak op de TOGS konden maken, kwamen ook voor de TVL 1 in aanmerking. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Verschil TVL 1 en TVL Q4 en verder

Veel voorwaarden voor het ontvangen van TVL zijn niet veranderd sinds TVL 1. Om aanspraak te maken, moeten bedrijven bijvoorbeeld voor 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben.

Wat wel is veranderd:

 • Binnen de nieuwe TVL is het maximale bedrag verhoogd naar 90.000 euro. Het minimumbedrag is 750 euro.
 • De regeling is verruimd zodat bedrijven in de horeca en evenementenbranche extra compensatie ontvangen.
 • In het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 kunnen alle mkb bedrijven met minimaal 30% omzetverlies de verlengde TVL-subsidie aanvragen. Er is geen beperking van SBI-codes, alleen holdings en krediet- en financiële instellingen zijn uitgezonderd. In het 2e kwartaal van 2021 geldt de beperking van SBI-codes wel.

Meer informatie

Wil je meer weten over de huidige TVL? Bekijk dan dit artikel.

Overige regelingen

COL-regeling

De COL-regeling voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers uit noodpakket 1 is verlengd na 1 juni, maar deze regeling is op 1 oktober jl. gesloten. Het kabinet heeft 27 oktober bekendgemaakt dat regeling opnieuw wordt opengesteld tot en met 30 juni 2021. Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers - zonder kredietrelatie bij een bank - kunnen een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoert. Het kabinet stelde hier in het eerste steunpakket 100 miljoen euro voor beschikbaar en nog eens 200 miljoen in het tweede steunpakket. De voorwaarden en de hoogte van het budget in het derde steunpakket zijn nog niet bekend.

TOPSS

Voor innovatieve start- en scaleups met een financieringsbehoefte vanaf 2 miljoen was er het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Invest-NL stelde hiervoor 100 miljoen beschikbaar. TOPSS bood financiering vanaf 2 miljoen euro met co-financiering van professionele investeerders. Aanvragen kon tot eind september.

VFF en IK: Uitstel van betaling voor startup en scale-up

De overheid verstrekte via Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Door de coronacrisis getroffen ondernemers konden uitstel van aflossing en rentebetaling verkrijgen voor een periode van 6 maanden (van 1 april tot 1 oktober). Ook werd voor de VFF de rente voor deze periode opgeschort.

Banken: uitstel op aflossen leningen

Tot eind juli konden in de kern gezonde bedrijven bij ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank, Deutsche Bank en BNG Bank uitstel van aflossing aanvragen. Deze regeling gold voor klanten met een krediet tot 2,5 miljoen euro. Al eerder boden ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank (in de kern gezonde) bedrijven uitstel van aflossing op hun leningen tot 50 miljoen euro.

Maandelijkse bijdrage voor zorgaanbieders

Tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders die niet direct betrokken waren bij de zorg aan coronapatiënten kregen van zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage. De bijdrage was gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekering. De regeling was voor zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet lager dan 10 miljoen euro.

TOFA

Met deze zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) konden werknemers onder specifieke voorwaarden een bedrag krijgen van 1.650 euro bruto voor de maanden maart, april en mei 2020. Deze regeling viel onder noodpakket 2, maar kende een kortere looptijd dan andere regelingen uit dat pakket. TOFA was bedoeld voor oproep- of invalkrachten en uitzendkrachten die hun inkomen fors hebben zien teruglopen, maar niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering, bijstand, of een andere socialezekerheidsregeling. Zzp’ers konden niet van deze regeling gebruikmaken. Aanvragen kon tot en met zondag 26 juli.

SET COVID-19

Deze subsidie voor digitale zorgtoepassingen, SET COVID-19, is al vrij snel na de introductie van noodpakket 1 gesloten. De regeling was bedoeld voor aanbieders van zorg of ondersteuning rond de coronacrisis met extra inzet op digitale zorg op afstand voor mensen thuis. In juli opent de opvolger SET COVID-19 2.0.

Branchespecifieke regelingen

Gedurende de looptijd van noodsteunpakket 1 is een aantal branches bijgestaan met specifiek op die branche gerichte regelingen. Voor actuele informatie over de verschillende branchespecifieke regelingen kun je terecht op de regelingenpagina.

Gesloten regelingen

RegelingenAanvraag periode
Aanvraag bijLooptijd
NOW 16 apr t/m
5 jun 2020
UWVMrt t/m
mei 2020
NOW 26 jul t/m
31 aug 2020
UWV1 jun tot
1 okt 2020
NOW 3: subsidieblok 115 dec t/m
27 dec 2020
UWV1 okt t/m
31 dec 2020
Tozo 11 mrt tot
1 jun 2020
WoongemeenteMrt t/m aug 2020
Tozo 1: aanvullende inkomens­ondersteuningAanvraag per datum van aanvraag of met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020
Keuze tussen een aanvraag voor 1, 2 of 3 maanden
Tozo 1: lening voor bedrijfs­kapitaal

De maximale looptijd is een lening van 3,5 jaar
Tozo 21 jun t/m
30 sep 2020
WoongemeenteJun t/m sep 2020, met een maximum van 4 maanden
Tozo 2: lening voor bedrijfs­kapitaal

De maximale looptijd van een lening is 3,5 jaar
TOGS27 mrt t/m
26 jun 2020
RVO15 mrt t/m
15 jun 2020
TVL 130 jun t/m
30 okt 2020
RVO

Jun t/m
sep 2020

Meer weten?

Bekijk het overzicht van de alle actieve regelingen. Of lees meer over de verschillende looptijden en inschrijfperiodes.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage