Corona

Gesloten coronaregelingen: zo zat het

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 20 aug 2021
 • 11 min lezen
 • 26.2K
Sinds maart 2020 zijn er regelingen die bedrijven helpen de coronacrisis door te komen. Een aantal daarvan is inmiddels verlopen. In dit overzicht vind je de belangrijkste coronaregelingen die niet meer van kracht zijn.

Tot eind juni 2021 geldt het huidige coronasteunpakket voor ondernemers.

Tozo 1, 2, 3 en 4

De eerste 4 versies van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) boden zelfstandig ondernemers inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast was het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Op dit moment is Tozo 4 van kracht.
Tozo 1,2, 3 en 4 vroeg je aan bij je woongemeente.

Doelgroep

De Tozo 1, 2, 3, en 4 waren (net als de huidige versie van de Tozo) bedoeld voor zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) die financieel in de problemen kwamen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Om liquiditeitsproblemen op te lossen konden zij een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Wel gewijzigd zijn:

 • Partnerinkomenstoets
  In de Tozo 1 telde het inkomen van je partner niet mee voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Bij de Tozo 2 werd wel een partnertoets gedaan.
 • Surseance of faillissement
  Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal hoefde je niet te verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, jouw onderneming of één van de vennoten. Die voorwaarde is pas in de Tozo 2 toegevoegd.

Verschil Tozo 2 en Tozo 3, 4 en 5

Tozo 3, 4 en 5 lijken op hun voorgangers. Verschil is dat er meer budget is gereserveerd voor omscholing. In Tozo 4 zou een beperkte vermogenstoets komen. Maar dat gaat niet door. Daarom zijn de voorwaarden verder gelijk gebleven. Voor Tozo 5 ligt de nadruk op het ondersteunen, activeren en stimuleren zodat je zo snel mogelijk weer op eigen benen staat.

Gewijzigde voorwaarden

De Tozo is aangepast aan de ontwikkeling van de coronacrisis. Door de invoering van de partnerinkomenstoets werden bijvoorbeeld geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een genoeg verdienende partner. De eis dat geen sprake mag zijn van surseance van betaling of een staat van faillissement leidt ertoe dat ondernemers door de Tozo-regeling niet verder in de problemen komen.

Meer weten?

Lees alles over de huidige versie van de Tozo (Tozo 4) of bekijk het overzicht van regelingen.

NOW 1 en 2

De eerste versies van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1 en 2) waren net als de huidige NOW 3 een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachtten. Werkgevers die NOW 1 en 2 aanvroegen, kregen na goedkeuring een tegemoetkoming van het UWV in de vorm van een voorschot. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De NOW 1 kon over maart, april en mei worden aangevraagd bij het UWV. NOW 2 had betrekking op juni, juni, augustus en september. De eerste tranche van de NOW 3, de NOW 3.1, was tot eind 2020 aan te vragen, de tweede tranche (NOW 3.2) tot 14 maart 2021.

Voor wie was NOW 1 en 2 bedoeld?

De NOW 1 en 2 golden (net als de huidige NOW 3-regeling) voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachtten, konden aanspraak maken. Iedereen voor wie je loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, viel onder de loonsom waarvoor je subsidie ontving. Ook werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vielen onder de regeling.

Wat is het verschil tussen NOW 1 en NOW 2?

 • Ontslagvoorwaarden gewijzigd
  De voorwaarden van NOW 1 en 2 waren grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil is dat met de NOW 1 dat bedrijven die NOW 1 ontvingen, maar toch werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen, een boete kregen. Die boete bestond uit een extra korting van 50% van de loonsom, bovenop de korting van 100%. In de NOW 2 is dat veranderd.
 • Budget voor omscholing
  In de NOW 1 was het doel baanbehoud en was er geen omscholingsbudget. Door de versoepeling van de ontslagvoorwaarden was het voor bedrijven die NOW 2 kregen mogelijk, werknemers ontslaan.
 • Forfaitaire opslag van 30 naar 40%
  De vaste (forfaitaire) opslag was 30% binnen de NOW 1, maar in de NOW 2 40%.
 • Andere referentieperiode
  Om binnen de NOW 1 de hoogte van je omzetverlies te bepalen, deelde je je totale omzet uit 2019 door 4. Dat getal vergeleek je vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. In de NOW 1 werd maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maand maart hoger was dan in januari. Dat is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. In de NOW 2 werd de referentiemaand voor de loonsom vastgesteld op maart 2020.
 • Winstuitkeringen en bonussen
  Een voorwaarde die in NOW 1 niet bestond, maar in de NOW 2 werd toegevoegd is dat, als je voor meer dan 100.000 euro subsidie krijgt van de NOW-regeling, je over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders mocht doen. Daarnaast mocht je geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Verschil NOW 2 en NOW 3

Ook de huidige NOW 3 kent een aantal verschillen ten opzichte van zijn voorganger.

 • Meer focus op omscholing
  Werkgevers zijn verplicht werknemers die ze om bedrijfseconomische redenen ontslaan te helpen in hun zoektocht naar ander werk. Doen ze dat niet, dan worden ze 5% op hun NOW-uitkering gekort.
 • Vergoedingspercentage
  Binnen de NOW 2 werd tot maximaal 90% van de loonsom vergoed. Met ingang van de NOW 3.1 ging dat omlaag naar maximaal 80%. En vanaf NOW 3.2 en 3.3 weer omhoog naar maximaal 85%. Door het herstel van de economie geldt voor NOW 3.4 een vergoeding van maximaal 80%.

Meer weten?

Lees meer details over de NOW 3 of bekijk het overzicht van regelingen.

TOGS

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) hielp ondernemers in sectoren die direct getroffen werden door de kabinetsmaatregelen. De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020. De TOGS was tot en met 26 juni 2020 aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Via de TOGS kon een specifieke groep getroffen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten konden betalen. Denk aan de huur van een bedrijfspand. Bedrijven kwamen in aanmerking als ze aan de voorwaarden voldeden én (per 29 april) als de hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming overeenkwam met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. Vooral kappers en ondernemers in de horeca maakten gebruik van de regeling. Bijna een kwart van de TOGS-uitkeringen ging naar dit type bedrijven.

Opvolger

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) volgde de TOGS op en is bedoeld voor mkb-bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren tijdens de coronacrisis. Ook hier moeten bedrijven op de lijst met vastgestelde SBI’s staan. Bedrijven kunnen een tegemoetkoming krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) te betalen.

Meer weten?

Lees meer details over de Tegemoetkoming Vaste Lasten of bekijk het overzicht van regelingen.

TVL 1

De eerste regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL 1) hielp mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen en verzekeringen, werden met de TVL 1 deels gedekt. Deze eerste versie van de regeling liep van 1 juni tot en met 30 september 2020.

De TVL is verlengd tot oktober 2021 onder de namen TVL Q4 2020, TVL Q1 2021, TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021.

Wat hield de TVL 1 in?

Ondernemers die meer dan 30% omzetverlies hadden door de coronacrisis, konden een belastingvrije tegemoetkoming krijgen tussen 1.000 en 50.000 euro over 4 maanden.

Voor wie was deze regeling?

Mkb-bedrijven in sectoren die aanspraak op de TOGS konden maken, kwamen ook voor de TVL 1 in aanmerking. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Verschil TVL 1 en TVL Q4 en verder

Veel voorwaarden voor het ontvangen van TVL zijn niet veranderd sinds TVL 1. Om aanspraak te maken, moeten bedrijven een fysiek vestigingsadres hebben.

Wat wel is veranderd:

 • Binnen de nieuwe TVL is het maximale bedrag verhoogd naar 1.200.000 euro. Vanaf TVL Q3 2021 is het maximale subsidiebedrag 600.000 euro. Het minimumbedrag is 1.500 euro.
 • In het 4e kwartaal van 2020 en het 1e, 2e en 3e kwartaal van 2021 kunnen alle mkb bedrijven met minimaal 30% omzetverlies de verlengde TVL-subsidie aanvragen. Er is geen beperking van SBI-codes, alleen holdings en krediet- en financiële instellingen zijn uitgezonderd.
 • TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021 zijn ook opengesteld voor de gedupeerde ondernemers van de wateroverlast in de zomermaanden van 2021.

Meer informatie

Wil je meer weten over de huidige TVL? Bekijk dan dit artikel.

Overige regelingen

TOPSS

Voor innovatieve start- en scaleups met een financieringsbehoefte vanaf 2 miljoen was er het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Invest-NL stelde hiervoor 100 miljoen beschikbaar. TOPSS bood financiering vanaf 2 miljoen euro met co-financiering van professionele investeerders. Aanvragen kon tot eind september.

VFF en IK: Uitstel van betaling voor startup en scale-up

De overheid verstrekte via Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Door de coronacrisis getroffen ondernemers konden uitstel van aflossing en rentebetaling verkrijgen voor een periode van 6 maanden (van 1 april tot 1 oktober). Ook werd voor de VFF de rente voor deze periode opgeschort.

Banken: uitstel op aflossen leningen

Tot eind juli konden in de kern gezonde bedrijven bij ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank, Deutsche Bank en BNG Bank uitstel van aflossing aanvragen. Deze regeling gold voor klanten met een krediet tot 2,5 miljoen euro. Al eerder boden ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank (in de kern gezonde) bedrijven uitstel van aflossing op hun leningen tot 50 miljoen euro.

TOFA

Met deze zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) konden werknemers onder specifieke voorwaarden een bedrag krijgen van 1.650 euro bruto voor de maanden maart, april en mei 2020. Deze regeling viel onder noodpakket 2, maar kende een kortere looptijd dan andere regelingen uit dat pakket. TOFA was bedoeld voor oproep- of invalkrachten en uitzendkrachten die hun inkomen fors hebben zien teruglopen, maar niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering, bijstand, of een andere socialezekerheidsregeling. Zzp’ers konden niet van deze regeling gebruikmaken. Aanvragen kon tot en met zondag 26 juli.

Zorgverzekeraars: maandelijkse bijdrage voor zorgaanbieders

Tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten konden van zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen. Zorgaanbieders ontvingen de bijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage was gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekering, en lag voor de meeste zorgaanbieders tussen 75% en 87%. Hier lees je meer over die regeling.

SET COVID-19

Deze subsidie voor digitale zorgtoepassingen, SET COVID-19 was bedoeld voor aanbieders van zorg of ondersteuning rond de coronacrisis met extra inzet op digitale zorg op afstand voor mensen thuis.

Corona-Overbruggingslening (COL)

De COL-regeling is speciaal overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geen kredietrelatie bij een bank hebben. Aanvragen kon tot 16 mei 2021 bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling uitvoeren.

Gesloten regelingen

RegelingenAanvraag periode
Aanvraag bijLooptijd
NOW 16 apr t/m
5 jun 2020
UWVMrt t/m
mei 2020
NOW 26 jul t/m
31 aug 2020
UWV1 jun tot
1 okt 2020
NOW 3: subsidieblok 115 dec t/m
27 dec 2020
UWV1 okt t/m
31 dec 2020
NOW 3: subsidieblok 215 feb t/m
14 mrt 2021
UWV1 jan t/m
31 mrt 2021
Tozo 11 mrt tot
1 jun 2020
WoongemeenteMrt t/m aug 2020
Tozo 1: aanvullende inkomens­ondersteuningAanvraag per datum van aanvraag of met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020
Keuze tussen een aanvraag voor 1, 2 of 3 maanden
Tozo 1: lening voor bedrijfs­kapitaal

De maximale looptijd is een lening van 3,5 jaar
Tozo 21 jun t/m
30 sep 2020
WoongemeenteJun t/m sep 2020, met een maximum van 4 maanden
Tozo 2: lening voor bedrijfs­kapitaal

De maximale looptijd van een lening is 3,5 jaar
Tozo 31 okt 2020 t/m mrt 2021Woongemeente1 okt 2020 t/m 31 mrt 2021
Tozo 3: aanvullende inkomens-ondersteuningAanvragen kan met terugwerkende kracht t/m de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand

Tozo 3: lening voor bedrijfs-kapitaal: max. €10.157 euro voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk

De maximale looptijd van een lening is 3,5 jaar
Tozo 41 apr t/m 30 juni 2021Woongemeente
1 apr t/m 30 juni 2021
Tozo 4: lening voor bedrijfs-kapitaal: max. €10.157 euro voor Tozo 1, 2, 3 en 4 gezamenlijk

De maximale looptijd van een lening is 5 jaar
TOGS27 mrt t/m
26 jun 2020
RVO15 mrt t/m
15 jun 2020
TVL 130 jun t/m
30 okt 2020
RVO

Jun t/m
sep 2020

TVL Q4 202025 nov 202 t/m
29 jan 2021
RVO

Okt t/m
dec 2020

TVL Q1 202115 feb t/m
18 mei 2021
RVO

jan t/m
mrt 2021

TVL Q2 202125 jun t/m
20 aug 2021
RVO

apr t/m
 juni 2021

Meer weten?

Bekijk het overzicht van de alle actieve regelingen.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage