Elektrisch rijden: deze maatregelen komen op je af

Elektrisch rijden, binnen nu en een paar jaar krijg je er waarschijnlijk mee te maken. De overheid neemt maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen en steeds meer steden richten milieuzones en zero-emissiezones in. Lees alles over de maatregelen en ontdek wat ze betekenen voor je bedrijf. En hoe je je aanpast aan een toekomst waarin elektrisch rijden de norm wordt.

Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarom moet de CO2-uitstoot met 49% omlaag. Dit heeft gevolgen voor vervoer. Benzine- en dieselauto’s verdwijnen langzaam maar zeker uit het straatbeeld en elektrisch rijden wordt de standaard. Dit ga je merken van een aantal belangrijke maatregelen:

Zero-emissiezones

Vanaf 2025 mogen gemeenten zero-emissieszones invoeren. In deze gebieden mogen alleen nog bestelbussen en vrachtwagens komen die rijden zonder diesel of benzine. Vanaf 1 januari 2025 mogen bestelauto’s met emissieklasse lager dan Euro 5 de zero-emissie zones niet meer binnen. Voor bestelauto’s met emissieklasse Euro 6 gaat deze regel in op 1 januari 2028. Voor sommige voertuigcategorieën is er tot 2030 nog een overgangsregeling. De emissieklasse zegt iets over hoe schoon je voertuig is. Hoe hoger de emissieklasse, hoe lager de uitstoot van schadelijke stoffen. Je vindt de emissieklasse van je voertuig via de Milieuzonecheck.

Milieuzones voor dieselvoertuigen

Nederland heeft op dit moment vijftien milieuzones, die vooral in binnensteden liggen. Je mag daar met je dieselvoertuig niet komen. Je herkent een milieuzone aan een verkeersbord met een onderbord. Hierop staat voor welk voertuig en voor welke emissieklasse de milieuzone geldt.

Voorbeeld van een onderbord waarop de milieuzone staat aangegeven.

Bereid je voor op milieuzones

Kom je in steden met een milieuzone of die in de toekomst een milieuzone invoeren? Bekijk je emissieklasse en controleer of je met je auto of bestelbus de stad in mag. Er zijn drie types milieuzones voor auto’s, bestelwagens en vrachtwagens op diesel: geel, groen en paars.

Emissieklasse personenauto’s en bestelauto’s:

  • Emissieklasse 0, 1 of 2: Je bent in geen enkele milieuzone welkom.
  • Emissieklasse 3: Je mag gele milieuzones in, maar in groene milieuzones ben je niet welkom.
  • Emissieklasse 4 of 5: Je mag groene én gele milieuzones in.

Emissieklasse vrachtwagens en autobussen

Emissieklasse 6: Je mag paarse milieuzones in. Er zijn verschillende varianten van de paarse milieuzone. Sommige zones gelden alleen voor vrachtwagens of autobussen, andere milieuzones gelden voor beide voertuigen. Op het onderbord zie je voor welke voertuigen de zone die je inrijdt geldt.

Strengere regels milieuzones

Vanaf 2025 worden de regels voor milieuzones strenger. Je personen- of bestelauto moet dan minimaal emissieklasse vier of vijf hebben. Anders mag je de milieuzones niet in. Vanaf 2025 voeren minimaal 30 steden een zero emissiezone in voor bestelauto’s en vrachtwagens. Je mag daar alleen in als je elektrisch rijdt.

Verbod op verkoop benzineauto’s

Alle nieuwe auto’s moeten vanaf 2030 emissievrij zijn, vindt de overheid. Vanaf 2035 kun je ook in de rest van Europa geen nieuwe benzine- of dieselauto’s meer kopen. Vanaf dat moment komen er alleen nieuwe elektrische auto’s op de markt. Met deze maatregel wil de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal zijn. Je mag brandstofauto’s nog wel tweedehands kopen of verkopen. Vanaf 2050 mogen er helemaal geen benzine- en dieselauto’s meer de weg op. Iedereen moet dan elektrisch rijden.

Zo ben je voorbereid

Houd bij de aanschaf van een nieuwe auto rekening met deze maatregel. Wil je er minstens tien jaar mee kunt rijden? Verdiep je dan in elektrisch rijden. De kans is groot dat tweedehands brandstofauto’s de komende jaren minder waard worden vanwege het aanstaande verbod. Een brandstofauto die je nu koopt brengt dus over een paar jaar bij verkoop waarschijnlijk minder op dan tweedehands auto’s nu doen.

Invoering vrachtwagenheffing

Nederland krijgt over ongeveer vier jaar een vrachtwagenheffing om schoon vervoer te stimuleren. Je betaalt dan voor iedere kilometer die je met de vrachtwagen op heffingswegen rijdt, gemiddeld 14,9 cent per kilometer. De heffing geldt op bijna alle snelwegen en een aantal N-wegen.

Zo ben je voorbereid

Hoe zwaarder en milieuvervuilender de vrachtwagen, hoe meer vrachtwagenheffing je betaalt. Houd hier rekening mee als je de komende jaren investeert in nieuwe vrachtwagens.

Subsidies en belastingvoordeel

De overheid geeft subsidies voor groen vervoer. Denk bijvoorbeeld aan de SEBA subsidie. Daarmee krijg je maximaal 5.000 euro korting op een emissieloze bedrijfsauto. Wil je gebruik maken van subsidies? Stap dan zo snel mogelijk over op elektrisch rijden. De overheid bouwt sommige subsidies en belastingvoordelen de komende jaren steeds verder af. Hoe eerder je overstapt, hoe langer je profiteert.

Let op: de subsidiepot voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is voor dit jaar leeg. Je kunt vanaf 9 januari 2024 weer SEBA aanvragen.