Financieel plan maken: investerings- en financieringsbegroting

Als je een bedrijf start wil je weten of je plannen financieel haalbaar zijn. Maar ook als je al een bedrijf hebt en wit doorgroeien, heb je soms geld nodig. In deze situaties schrijf je een ondernemingsplan. Een belangrijk onderdeel in het ondernemersplan is je financieel plan.

Een financieel plan bestaat uit vijf begrotingen: de investeringsbegroting, de financieringsbegroting, de exploitatiebegroting, de liquiditeitsbegroting en een privé-begroting. Je begint met het maken van de investeringsbegroting en financieringsbegroting. Deze twee begrotingen leggen we je uit in deze video.