TOA-krediet helpt bij de doorstart van je bedrijf

Het TOA-krediet van maximaal 100.000 euro is voor mkb-bedrijven die bezig zijn met een WHOA-traject en willen herstructureren. De lening is voor een doorstart van je bedrijf.

Doelgroep

Het TOA-krediet is onderdeel van het Time-out-arrangement en is voor mkb-bedrijven die in de kern winstgevend zijn. Je komt in aanmerking voor het TOA-krediet als je bindende afspraken hebt gemaakt met je schuldeisers. En als je gebruikmaakt van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit betekent dat je kunt aantonen met welke terugbetaalregeling je schuldeisers akkoord gaan.

Inhoud

Het TOA-krediet is een lening van maximaal 100.000 euro. Daarvan kun je maximaal 30% (30.000 euro) als achtergestelde lening krijgen. Dit betekent dat andere schuldeisers of financiers voorgaan op de overheid bij een faillissement. De lening moet je gebruiken voor werkkapitaal en vaste activa, zoals machines en inventaris. Maar ook voor juridische kosten tijdens het WHOA-traject. Er zijn twee vormen van TOA-krediet. Je kunt ze combineren: TOA-krediet werkkapitaal en TOA-krediet achtergesteld.

1. TOA-krediet werkkapitaal

 • De lening is maximaal 100.000 euro.
 • De looptijd is maximaal zes jaar.
 • Maximaal twaalf maanden hoef je niets af te lossen.
 • Tussentijds boetevrij aflossen mag.
 • De rente tijdens de looptijd is 2,5%.
 • Je kunt gratis gebruikmaken van een coach van Qredits en trainingen volgen.
 • Er zijn geen behandelkosten.
 • Je bent hoofdelijk (privé) aansprakelijk. Bij een bv geef je hier een persoonlijke borgstelling voor af.

2. TOA-krediet achtergesteld

 • Maximaal 30% (30.000 euro) van het geleende bedrag.
 • De rente tijdens de looptijd is 5,25%.
 • De overige voorwaarden zijn hetzelfde als die van het TOA-krediet werkkapitaal.

Voorwaarden

Je  mag gebruikmaken van het TOA-krediet, als je:

 • bedrijf in de kern financieel gezond is.
 • bindende afspraken gemaakt hebt met je schuldeisers.
 • gebruikmaakt van de WHOA.

Aanvraag

Je kunt het TOA-krediet tot en met 31 mei 2024 aanvragen bij Qredits. Zij vragen de volgende informatie van je:

 • Een startverklaring WHOA en een bevestiging dat je deze verklaring bij de rechtbank hebt gedeponeerd.
 • Een herstructureringsplan. Hierin staat hoe jij je bedrijf gaat herstructureren. Inclusief een beschrijving van de financiële haalbaarheid van je plan. Je bedrijf moet namelijk levensvatbaar zijn en een doorstart kunnen maken.
 • Een crediteurenakkoord. Hierin staat dat je crediteuren akkoord zijn met je aanbod om de schuld bijvoorbeeld gedeeltelijk of later terug te betalen. Het crediteurenakkoord hoeft niet door de rechter goedgekeurd (gehomologeerd) te zijn.
 • Een privébegroting of een aangifte inkomstenbelasting waarmee je inzage geeft in je privésituatie.