TOA-krediet: Time-out-arrangement

Het TOA-krediet van maximaal 100.000 euro is voor mkb-bedrijven die hard getroffen zijn door de coronacrisis en willen herstructureren. De lening is bedoeld voor een herstart, uitbreiding of aanpassing van je bedrijfsactiviteiten. Voorwaarden zijn dat je gebruikmaakt van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en je bindende afspraken hebt gemaakt met je schuldeisers over het terugbetalen van je schulden.

Status regeling

Je kunt het TOA-krediet aanvragen van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024 bij Qredits. Qredits voert dit uit in opdracht van de overheid.

Doelgroep

Het TOA-krediet is onderdeel van het Time-out-arrangement en is bedoeld voor mkb-bedrijven die in de kern winstgevend zijn. Je moet bindende afspraken hebben gemaakt met je schuldeisers en gebruik maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) om voor het krediet in aanmerking te komen. Dit betekent dat je kunt aantonen met welke terugbetaalregeling je schuldeisers akkoord gaan.

Inhoud

Het TOA-krediet is een lening van maximaal 100.000 euro, waarvan je maximaal 30% (30.000 euro) als achtergestelde lening kunt krijgen. Dit betekent dat andere schuldeisers of financiers voorgaan op de overheid bij een faillissement. De lening is bedoeld voor werkkapitaal en vaste activa, zoals machines en inventaris. Maar ook voor juridische kosten tijdens het WHOA-traject. Er zijn twee vormen van TOA-krediet die je kunt combineren: TOA-krediet werkkapitaal en TOA-krediet achtergesteld.

1. TOA-krediet werkkapitaal

 • De looptijd is maximaal 6 jaar.
 • Je hoeft maximaal 12 maanden niets af te lossen.
 • Tussentijds boetevrij aflossen mag.
 • De rente tijdens de looptijd is 2,5%.
 • Je kunt gratis gebruikmaken van een coach van Qredits en trainingen volgen.
 • Er zitten geen behandelkosten aan vast.
 • Je bent hoofdelijk (privé) aansprakelijk. Bij een bv geef je hier een persoonlijke borgstelling voor af.

2. TOA-krediet achtergesteld

 • Maximaal 30% (30.000 euro) van het geleende bedrag.
 • De rente tijdens de looptijd is 5,25%.
 • De overige voorwaarden zijn gelijk aan die van het TOA-krediet werkkapitaal.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van het TOA-krediet, moet je:

 • Bedrijf in de kern financieel gezond zijn.
 • Bindende afspraken gemaakt hebben met je schuldeisers.
 • Gebruikmaken van de WHOA.

Aanvraagproces

Je kunt het TOA-krediet van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024 aanvragen bij Qredits. Zij hebben van jou de volgende informatie nodig:

 • Een startverklaring WHOA en een bevestiging dat je deze verklaring bij de rechtbank hebt gedeponeerd.
 • Een herstructureringsplan. Hierin staat hoe jij je bedrijf gaat herstructureren. Inclusief een beschrijving van de financiële haalbaarheid van je plan. Je bedrijf moet namelijk levensvatbaar zijn en een doorstart kunnen maken.
 • Een crediteurenakkoord. Hierin staat dat je crediteuren akkoord zijn met je aanbod om de schuld bijvoorbeeld gedeeltelijk of later terug te betalen. Het crediteurenakkoord hoeft niet door de rechter goedgekeurd (gehomologeerd) te zijn.
 • Een privébegroting of een aangifte inkomstenbelasting waarmee je inzage geeft in je privésituatie.

Veelgestelde vagen

Bij een achtergestelde lening gaan andere financiers en schuldeisers voor op de overheid bij een faillissement. De overheid loopt meer risico bij een achtergestelde lening en daarom is het rentepercentage hoger.

Nee, het maximale bedrag dat je kunt lenen is 100.000 euro. Het bedrag van het achtergestelde TOA-krediet zit in dit bedrag.

Bekijk de mogelijkheden in het Stroomschema Schulden.

Voor een bedrag tot maximaal 248.064 euro is de Bbz-regeling een optie.

Een financiële tegemoetkoming voor begeleiding bij een WHOA- of ander schuldentraject is soms beschikbaar. Voor natuurlijke personen is vergoeding van advocaatkosten mogelijk. Dit geldt voor ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap. De Wet op de rechtsbijstand (art. 12) biedt deze mogelijkheid.

Stichting MKB-Solidariteitsfonds Santos kan een beperkte financiële bijdrage leveren in de vorm van een schenking. Bijvoorbeeld om je boekhouding bij te laten werken. Check de criteria van MKB-Santos of je voor deze hulp in aanmerking komt.