Wat is leasing?

Leasing is een financieringsvorm die je gebruikt voor bedrijfsmiddelen. Denk aan bedrijfsauto's, machines, computers of kopieerapparaten. De leasemaatschappij financiert het bedrijfsmiddel en jij betaalt een maandelijks bedrag voor het gebruik. Lees hier hoe lease werkt.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

Zo werkt leasing

Gebruik je leasing voor je bedrijfsmiddelen, of denk je erover na? Dan ga je een overeenkomst aan met een leasemaatschappij. De leasemaatschappij financiert het bedrijfsmiddel en geeft het via lease aan jou in gebruik of eigendom. Maandelijks betaal je een bedrag (leasetermijn) aan de leasemaatschappij voor het gebruik van het bedrijfsmiddel. Afhankelijk van de leasevorm word je direct eigenaar van het object. Of je maakt de keuze aan het einde van de leaseperiode. Omdat je de waarde van het object in termijnen betaalt, hoef je niet in een keer een grote investering te doen. Zo houd je werkkapitaal in je bedrijf.

Vormen van leasing

De bekendste vormen van leasing zijn financial lease, operational lease en private lease.

Financial lease

Bij financiële lease sluit je als het ware een lening af. De leasemaatschappij financiert in principe de volledige aanschafwaarde (100% financiering) van bijvoorbeeld de nieuwe machine. Je bent eigenaar van deze machine en betaalt de financiering in termijnen terug. Je draagt ook het economisch risico.

Operational lease

Bij operationele lease blijft de leasemaatschappij juridisch en economisch eigenaar van het object dat je leaset. Je huurt als het ware een object. Je kunt naast het gebruiksrecht ook extra diensten zoals onderhoud, reparaties en verzekeringen afnemen. Hierdoor gaat de leasetermijn (het maandelijkse bedrag dat je betaalt) omhoog. Aan het einde van de leaseperiode neemt de leasemaatschappij het object weer terug. Of ze bieden jou het object aan voor de op dat moment geldende marktwaarde of een vastgestelde prijs.

Private lease

Het leasen als privépersoon heet private lease. Je leaset bijvoorbeeld een auto en betaalt daarvoor een vast bedrag per maand. De leasemaatschappij blijft eigenaar van de auto. Je huurt de auto voor minimaal 12 tot maximaal 60 maanden. Na de afgesproken leaseperiode lever je de auto in. Er is geen fiscale bijtelling. Die geldt alleen voor leaserijders met een auto van de zaak. Lees meer over private lease voor zzp'ers.

Operational lease duurder

Omdat de leasemaatschappij bij operational lease meer risico draagt dan bij financial lease, is de maandelijkse leaseprijs hoger. Daardoor is operational lease duurder dan financial lease of een banklening. Je krijgt er echter ook gemak voor terug en je draagt geen economische risico’s. Bedenk voor jezelf welke leasevorm voor jou geschikt is en welke vorm je kiest.

Voordelen van leasing

Kosten

Leasen kan voordeliger zijn dan een zakelijke lening. Dit geldt vooral voor apparatuur met een aanschafwaarde onder de 50.000 euro. Een zakelijke lening is vaak bewerkelijker en daardoor duurder. Met een leasecontract ‘op maat’ zijn de maandlasten meestal lager. Bijvoorbeeld bij financial lease met een verhoogde slottermijn, of bij operational lease met een relatief grote restwaarde. Hierdoor zijn duurdere, hoogwaardige bedrijfsmiddelen voor jou financieel gunstig.

Voorbeeld: Maandlasten graafmachine

Aanschafwaarde graafmachine is 80.000 euro, via financiering en lease
OnderwerpFinancieringLease
Afschrijving1.000 
Rente van financiering400 
Vaste kosten250 
Variabele kosten375 
Leasekosten 1.875
Totaal maandlasten2.025

1.875

Gemak

Gaat er iets kapot of krijg je problemen door slijtage? Bij operational lease is de leasemaatschappij verantwoordelijk voor een snelle oplossing. Leasen is ook interessant bij apparatuur die je vaak moet aanpassen. Je kunt nieuwe technologie gemakkelijker en sneller aanschaffen en zo concurrerend blijven.

Voorwaarden

Bij leasing kun je uitgaan van een 100% financiering. In tegenstelling tot een banklening hoef je geen eigen middelen in te zetten om het object te kunnen gebruiken. Je liquiditeitspositie staat daardoor veel minder onder druk. Verder is de looptijd van een leasecontract afgestemd op de economische levensduur van het object. Voor objecten met een relatief langere economische levensduur accepteert de leasemaatschappij meestal een langere looptijd. Tenslotte kun je leasing bovenop of naast andere financieringsbronnen inzetten.

Nadelen of aandachtspunten bij leasing

Wil je leasing inzetten? Houd dan rekening met de volgende nadelen of aandachtspunten.

Kosten

Zet voor jezelf de kosten van lease en bijvoorbeeld een banklening op een rij. Denk bij een (bank)lening aan afsluitprovisie, beheersvergoeding, administratiekosten, de aflossing die je moet betalen en natuurlijk de rentekosten.

Contract

Bij leasing leg je de afspraken vast in het leasecontract. Maak dat contract zoveel mogelijk op maat voor jouw ondernemingsvorm en branchekenmerken. Neem in het contract een restant- of slottermijn op. Dat betekent dat je aan het einde van de looptijd nog een deel van het financieringsbedrag moet betalen. Het voordeel hiervan is dat je tijdens de looptijd van de financiering niet hoeft af te lossen. Je betaalt tijdens de hele looptijd natuurlijk wel de rente over dit deel. Let ook op de duur van de leaseperiode. Sluit deze aan bij jouw wensen? Je wilt immers niet langer voor een apparaat betalen dan nodig.

Voorwaarden

Lees het leasecontract goed door. Hoe werkt het als je niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen? Of als je het contract eerder wilt laten aflopen? In de voorwaarden staat of en hoeveel boete je moet betalen bij afkoop. En welke voorwaarden stelt de leasemaatschappij aan reparaties? Soms ben je het misschien niet eens met de zaken waarvoor de leasemaatschappij verantwoordelijk zou moeten zijn. Of je apparatuur is in reparatie, terwijl je net een spoedklus moet uitvoeren.

De leasemaatschappij

Bij leasing krijg je te maken met de leasemaatschappij. Je gaat met hen een contract aan. Waar let een leasemaatschappij op?

Courantheid

De leasemaatschappij let op het economisch risico en het waardeverloop (juridisch risico) van de bedrijfsmiddelen die zij leveren. Welke risico’s zitten aan het gebruik van de bedrijfsmiddelen die jij wilt leasen vast? Behouden zij hun waarde? Dit heeft effect op het leasebedrag dat jij gaat betalen.

Kredietrisico

De leasemaatschappij kijkt naar de financiële situatie van je bedrijf. Kun je de verplichtingen nakomen tijdens de hele looptijd van het leasecontract? Kun je maandelijks op tijd de leasebedragen betalen?

Samenhang

Courantheid en kredietrisico zijn twee factoren die je in samenhang moet zien. Is de waarde van het object hoog en blijft dat ook hoog tijdens het gehele leasecontract? Dan vindt de leasemaatschappij de financiële situatie van jouw bedrijf relatief minder belangrijk. Vermindert de waarde van de objecten snel? Dan vindt de leasemaatschappij jouw kwaliteiten als debiteur juist heel belangrijk.

Betalingsproblemen en je leasecontract

Bij lease ga je een betalingsverplichting aan voor een langere periode. Kun je het leasebedrag niet betalen? Neem dan contact op met de leasemaatschappij. In overleg kun je meestal tot een uitstel van betaling komen.

De vormen van uitstel kunnen verschillen. Bij sommige leasebedrijven betaal je drie tot zes maanden geen aflossing maar wel rente. Andere bedrijven verlengen de looptijd met de termijn van het uitstel. Of verhogen na de betaalpauze de leasetermijnen zonder de contractduur te verlengen. Vraag daarom duidelijk hoe jouw leasebedrijf handelt.