Mededingingsklacht

KVK heeft een mededingingsklachtenregeling. Deze beschrijft de procedure voor de behandeling van mededingingsklachten door KVK. Een mededingingsklacht kan alleen schriftelijk (per post) worden ingediend en moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • datum
  • onderbouwing van de mededingingsklacht
  • handtekening

Stuur je mededingingsklacht naar:

KVK
T.a.v. Strategie & Juridische Zaken
Postbus 48
3500 AA Utrecht

Download de toelichting