Jaarrekening deponeren

Deponeren is voor veel bedrijven wettelijk verplicht. Hiermee komt de financiële informatie van je onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Ondernemers in bedrijfsklasse micro, klein en middelgroot kunnen alleen nog digitaal deponeren. Voor ondernemingen in de bedrijfsklasse groot geldt dat naar verwachting vanaf boekjaar 2024 of 2025.

Persoonsgevoelige informatie bij deponeren

KVK verzoekt de deponeringspichtige zeer terughoudend te zijn tav het opnemen van (bijzondere) persoonsgevoelige informatie in de jaarrekening omdat de jaarrekening door een ieder kan worden ingezien. Denk hierbij aan een natte handtekening of foto’s van bestuurders/medewerkers/klanten. Meer informatie: Wat zijn persoonsgegevens? | Autoriteit Persoonsgegevens

Meteen aan de slag

Is mijn bedrijf verplicht te deponeren?

Bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn voorbeelden van rechtsvormen die verplicht zijn de jaarrekening te deponeren. Voor eenmanszaken geldt deze verplichting niet.

Moet ik deponeren?

Hoe zie ik of mijn jaarrekening is gedeponeerd?

Via je KVK-nummer of bedrijfsnaam controleer je of de jaarrekening is gedeponeerd. Staat je boekjaar bij de resultaten vermeld, dan weet je dat je jaarrekening verwerkt is. Heb je online gedeponeerd, dan is je jaarrekening direct zichtbaar. Bij deponeringen via post of e-mail houd je rekening met een verwerkingstijd van 5-10 werkdagen. Niet-vastgestelde jaarrekeningen worden niet gepubliceerd.

Controleer je jaarrekening