Inschrijfvergoeding

Eenmalige inschrijfkosten van € 50,-

Voor de inschrijving van een nieuwe onderneming of organisatie in het Handelsregister betaalt u een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50,- (betaling alleen mogelijk met pinpas).

Dit is het gevolg van de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel. De inschrijfvergoeding is verschuldigd bij:
 • de eerste inschrijving van een onderneming of organisatie in het Handelsregister;
 • een voortzetting, overname, splitsing of fusie waarbij een nieuwe inschrijving in het Handelsregister ontstaat met een nieuw KvK-nummer.

Deze vergoeding dekt de administratieve kosten van de inschrijving.

Uittreksel nodig?

Als u bij uw inschrijving een uittreksel wilt kopen van uw bedrijf, dan kost dat € 15,- (betaling alleen mogelijk met pinpas of creditcard). Sommige banken vragen om een uittreksel, groothandels vragen altijd om een uittreksel.

Jaarlijkse bijdrage afgeschaft

De jaarlijks verplichte bijdrage is in 2013 afgeschaft. Bedrijven, verenigingen en stichtingen betalen na hun eerste inschrijving geen andere kosten voor de registratie in het Handelsregister. U ontvangt dus geen jaarlijkse factuur meer.

Veelgestelde vragen

 • Hoe schrijf ik een nevenvestiging in?

  Voor het inschrijven van een extra vestiging (nevenvestiging) bij uw onderneming gebruikt u een inschrijfformulier dat te vinden is op onze website. Na het invullen van het formulier, print u het formulier en stuurt dit samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar op naar het postadres van de KvK. Ook ontvangen wij graag een kopie van het door twee partijen ondertekende huur-, koop- of pachtcontract van het nieuwe vestigingsadres.

 • Wat moet ik doen als de akte van splitsing van mijn appartement is gepasseerd voor 1 december 1972?

  Appartementsgebouwen die voor 1 december 1972 zijn ontstaan, waren toen volgens de wet niet verplicht om een vereniging van eigenaars op te richten. Als er toen of daarna geen vereniging is opgericht, dan zijn de rechten en plichten van de gezamenlijke eigenaren opgenomen in de splitsingsakte. Als u een splitsingsakte hebt van voor 1 december 1972 én er in deze akte en in eventuele aanvullingen op deze akte geen vereniging van eigenaars wordt vermeld, dan bent u niet verplicht om een vereniging in te schrijven. Er kan wel sprake zijn van een zogenaamde vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze kunt u wel op vrijwillige basis inschrijven in het Handelsregister. Neem daarvoor contact op met de KvK.

 • Hoe kan ik een functionaris zoals een bestuurder, vennoot, maat of gevolmachtigde inschrijven?

  U gebruikt hiervoor een inschrijfformulier dat te vinden is op onze website. U kiest een type functionaris en vult het formulier zo volledig mogelijk in. Op het betreffende formulier staat vermeld of er persoonlijke legitimatieplicht is waarvoor een afspraak moet worden gemaakt op één van onze kantoren.

 • Wat moet ik meenemen als ik mijn bedrijf kom inschrijven?

  Neem een geldig legitimatiebewijs mee en een pinpas of creditcard voor de betaling van de eenmalige inschrijfvergoeding van € 50,-. Wilt u bij uw inschrijving een uittreksel kopen? Dit kan direct en kost € 15,-. Indien van toepassing, neem dan een door alle partijen getekend exemplaar van het huurcontract, cv-, vof-, maatschaps- of franchisecontract mee.

Staat uw vraag er niet tussen?