Wat is een geldig legitimatiebewijs?

Een geldig legitimatiebewijs is:

 • een Nederlands of buitenlands paspoort
 • een Nederlands rijbewijs of bromfietsrijbewijs (categorie AM)
 • een Nederlandse of Europese identiteitskaart (ID-kaart uit een EER-land)
 • een Nederlands vreemdelingendocument (verblijfsdocument, Vreemdelingen Identiteitsbewijs Type W en W2 voorheen W-document, geprivilegieerdendocument)
 • een Nederlands vreemdelingenpaspoort
 • een Nederlands vluchtelingenpaspoort

Let op:

 • Als op een buitenlandse identiteitskaart (bijvoorbeeld uit Polen, Roemenië) de handtekening ontbreekt breng dan een tweede (officieel)  bewijs mee waar die handtekening wel op staat.
 • Je legitimatiebewijs mag niet verlopen zijn.

Wanneer moet ik me legitimeren?

 • Als je een bedrijf inschrijft in het Handelsregister.
 • Als je een functie gaat vervullen bij een onderneming die al in het Handelsregister staat. Bijvoorbeeld als bestuurder, vennoot of gevolmachtigde van een onderneming.
 • Als je een persoon begeleidt die zich inschrijft als ondernemer, vennoot, bestuurder of gevolmachtigde, en daarbij optreedt als woordvoerder of tolk/vertaler.

Hoe kan ik me legitimeren als ik in het buitenland woon?

Als je in het buitenland woont legitimeer je je bij voorkeur persoonlijk op een van onze vestigingen in Nederland. Voor maten of vennoten van een personenvennootschap (maatschap, vof en cv) en de eigenaar van een eenmanszaak is persoonlijk legitimeren op een van onze vestigingen in Nederland verplicht. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Voeg hierbij ook een origineel uittreksel uit het buitenlandse bevolkingsregister van je gemeente, of een origineel ander bewijs, zoals bijvoorbeeld van een officiële instantie of een bank, waarop je privéadres staat, mits dat bewijs niet ouder is dan een maand. Als dit niet mogelijk is, stuur dan de volgende documenten met je inschrijving mee:

 • een gelegaliseerde kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • een origineel uittreksel (of een gelegaliseerde kopie hiervan) uit het buitenlandse bevolkingsregister van je gemeente, of een gelegaliseerde kopie van een ander bewijs, zoals bijvoorbeeld van een officiële instantie of een bank, waarop je privéadres staat, mits dat bewijs niet ouder is dan een maand.
 • Je privéadres moet leesbaar zijn en niet bestaan uit bijvoorbeeld Chinese tekens. Voor de leesbaarheid moeten je adresgegevens worden vertaald in het Engels, Duits, Frans of Nederlands. Deze vertaling hoeft niet afkomstig te zijn van een beëdigd vertaler.

Let op! Je hebt ook een BSN (Basis Registratie Nummer) nodig om een eenmanszaak in te kunnen schrijven. Dit nummer krijg je door je in te schrijven bij de gemeente op een Nederlands woonadres of in de RNI (Registratie Niet Ingezeten) op je buitenlandse adres. Verblijf in Nederland is op basis van een registratie in de RNI maximaal 4 maanden toegestaan.

Hoe kan ik me legitimeren als ik op een Waddeneiland woon?

Als je op een van de Waddeneilanden woont, legitimeer je je bij voorkeur persoonlijk op een van onze vestigingen. Als dit niet mogelijk is, kun je jouw inschrijving downloaden en ingevuld en ondertekend opsturen, samen met een door de gemeente gewaarmerkte kopie van je identiteitsbewijs.


Regels voor een uitgeprint legitimatiebewijs

Moet jij een uitgeprinte versie van je legitimatie opsturen of meenemen? Dan gelden de volgende regels:

 • KVK heeft een publieke taak. Met het oog op je privacy mag je daarom alleen je foto en nationaliteit onleesbaar maken op je legitimatiebewijs met bijvoorbeeld een sticker of stift. Of gebruik hiervoor de KopieID app van de Rijksoverheid. 
 • Voor het inschrijven van UBO's in het UBO-register moet je ook een kopie ID in kleur (voor- en achterkant) van de UBO's bijvoegen. Je mag de nationaliteit op de kopie ID niet doorstrepen, je mag wel de foto onherkenbaar maken.
 • Het nummer van het paspoort, rijbewijs of de identiteitskaart niet afschermen!
 • Print de kopie van je legitimatiebewijs uit op een A4-tje.

Waarom moet ik me legitimeren?

Om te kunnen garanderen dat gegevens van personen die in het Handelsregister geregistreerd staan correct zijn, is legitimatie verplicht.
Daarnaast moet ook een begeleider die optreedt als woordvoerder of tolk/vertaler zich legitimeren. Als een begeleider namelijk feitelijk de inschrijving voor een persoon verzorgt, willen we vaststellen wie deze begeleider is.

Wat is een gelegaliseerde kopie?

Dit is een kopie die is voorzien van een officieel stempel, bijvoorbeeld van een notaris, consulaat, ambassade of gemeente.

InfoPage