Inschrijving vestigingen van zorginstellingen

Heb je een instelling in de zorgsector? Zowel non-profit-instellingen (verenigingen, stichtingen) als profit-organisaties (bv's, coöperaties, maatschappen e.d.) moeten ingeschreven staan in het Handelsregister. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geconstateerd dat veel vestigingen van zorginstellingen nog niet ingeschreven staan.

Waarom registreren?

Het Handelsregister is de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen. Het maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Daarmee draagt het Handelsregister bij aan een efficiëntere overheid en aan een betere dienstverlening voor ondernemers. Rechtspersonen en ondernemingen in de zorgsector moeten dus ook op een juiste manier geregistreerd staan.

Vestiging(en) inschrijven

In de wet staat wat een vestiging is. Voor de zorgsector is het vestigingsbegrip uitgewerkt. Voorbeelden van vestigingen zijn een behandelcentrum, magazijn of afzonderlijk gelegen kantine. In de 'Uitwerking vestigingsbegrip Handelsregister' staat precies wat een vestiging is voor een commerciële instelling en een niet-commerciële instelling.

Om een vestiging van je zorginstelling in te schrijven, gebruik je een van onderstaande formulieren. Per formulier kun je maximaal 4 vestigingen tegelijk opgeven. Heb je meer vestigingen die je tegelijk wilt inschrijven, neem dan contact op met KVK.

Je kunt het formulier invullen, uitprinten, ondertekenen en met een kopie van uw legitimatiebewijs opsturen naar een van de kantoren van KVK.

InfoPage