Waadi: personeel uitlenen of inhuren

Leen je personeel uit of huur je personeel in tegen betaling of een andere vergoeding? Dan zijn er voorwaarden waaraan je moet voldoen vanuit de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi). Deze wet moet uitbuiting van werknemers terugdringen.

Lees meer over de Waadi-registratie en check.

Personeel inhuren

Huur je wel eens personeel in? Controleer dan via onze website (Waadi-check) of de organisatie waarvan je inhuurt dit wel mag doen. Hiermee voorkom je een boete.

Personeel uitlenen

Stel je arbeidskrachten ter beschikking en krijg je hier een vergoeding voor? Dan moet je dit registreren in het Handelsregister. Hoe je dit doet hangt af of je bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig personeel uitleent.

Bedrijfsmatig

Heb je een uitzendbureau, uitleenbureau, banenpool of payrolling-bedrijf? Dan leen je bedrijfsmatig personeel uit.

Ben je al ingeschreven bij KVK met andere activiteiten? Pas dan je geregistreerde activiteiten aan via ‘Wijzigen’. Vul de naam of het KVK-nummer van je bedrijf in en kies ‘Activiteiten'. Vul bij activiteitenomschrijving een van de volgende bedrijfsactiviteiten in:

 • Uitzendbureau
 • Uitleenbureau
 • Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
 • Payrolling

Start je een nieuw bedrijf en leen je personeel uit? Vermeld dit op het Inschrijfformulier.

Heb je een buitenlandse organisatie en wil je arbeidskrachten uitlenen in Nederland? Schrijf je dan met deze activiteit in het Handelsregister in. Meld gedetacheerde werknemers ook aan bij het Nederlandse online meldloket

Niet-bedrijfsmatig

Je leent niet-bedrijfsmatig personeel uit als het geen onderdeel is van je standaard bedrijfsactiviteiten.
Je geeft dat aan ons door via dit vragenformulier. Bij ‘Kies een onderwerp’, kies je voor ‘Hulp bij wijzigen’. Vul bij 'Je vraag' in: 'Hierbij meld ik dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt.' Vermeld je naam, je bedrijfsnaam én je KVK-nummer en verstuur het formulier online.

Voorbeelden wel of niet registreren

Wel registreren:

 • Een uitzendbureau dat gevestigd is in Duitsland en schilders ter beschikking stelt aan Nederlandse bedrijven.
 • Een consultancybureau dat een medewerker ter beschikking stelt aan een klant vanwege tijdelijke onderbezetting bij de klant.

Niet registreren:

 • Een hoveniersbedrijf dat in opdracht van een klant medewerkers inzet om een tuin aan te leggen.
 • Als je medewerkers onderling uitleent van werkmaatschappijen die tot een concern behoren.

Bij twijfel is het verstandig om te laten registreren dat je personeel uitleent. Je riskeert dan geen  boete bij een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Ben je gestopt met het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van arbeidskrachten?

Had je een uitzendbureau, uitleenbureau, banenpool (werkgelegenheidsproject) of deed je aan payrolling? En ben je hiermee gestopt? Pas dan je ondernemingsactiviteit aan in het Handelsregister via ‘Wijzigen’. Vul de naam of het KVK-nummer van je bedrijf in. Kies ‘Activiteiten' en wijzig de gegevens. Doorloop de stappen en dien de wijziging online of per post in. De bedrijfsmatige Waadi-registratie vervalt zodra je KVK-registratie is aangepast.

Ben je gestopt met het niet-bedrijfsmatig ter beschikking stellen van arbeidskrachten?

Dan geef je dat aan ons door via dit vragenformulier. Bij ‘Kies een onderwerp’, kies je voor ‘Hulp bij wijzigen’ Vul bij 'Je vraag' in: 'Hierbij meld ik dat mijn bedrijf is gestopt met het niet-bedrijfsmatig ter beschikking stellen van arbeidskrachten’. Vermeld je naam, je bedrijfsnaam én je KVK-nummer en verstuur het formulier online.

Meer informatie

 

Veelgestelde vragen

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is een aantal bestanddelen opgenomen dat omschrijft wanneer er sprake is van ter beschikkingstelling van arbeidskrachten (TBA). Het gaat om de volgende bestanddelen:

 • arbeidskracht;
 • tegen vergoeding;
 • aan een ander;
 • onder diens toezicht en leiding;
 • anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst;
 • arbeid verrichten.

In de praktijk kunnen arbeidskrachten in verschillende constructies en onder verschillende benamingen worden aangeboden. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitzendwerk, detachering, payrolling of verhuur of uitlening van personeel. Het maakt niet uit welke naam er aan gekoppeld wordt, als aan alle bovengenoemde bestanddelen uit de omschrijving wordt voldaan, is er sprake van TBA. Of sprake is van TBA wordt beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden van een concrete situatie.

De uitlenende werkgever moet in het Handelsregister geregistreerd zijn als partij die arbeidskrachten ter beschikking stelt. De inlener moet aantonen dat hij bij KVK heeft gecontroleerd of de uitlener geregistreerd staat.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil illegale arbeid en het uitbuiten van medewerkers tegengaan.

De Inspectie SZW voert controles uit en legt eventueel een boete op, aan zowel de onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt als de onderneming die gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

Staat je vraag er niet bij? Meer veelgestelde vragen vind je op onze Hulp en contact pagina. Hier staat ook vermeld hoe je contact met ons kan opnemen.