Inschrijven bewindvoerder

Het inschrijven van een bewindvoerder hoef je in de meeste gevallen niet zelf te doen.

  • Surseance: gaat via een rechterlijke uitspraak die KVK dagelijks ontvangt van de rechtbank.
    De uitspraken van de rechtbank worden dus zelf door KVK geregistreerd bij zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.
  • Schuldsanering: gaat via een rechterlijke uitspraak die KVK dagelijks ontvangt van de rechtbank.
    De uitspraken van de rechtbank worden dus zelf door KVK geregistreerd als het gaat om: een eigenaar van een eenmanszaak, (beherend) vennoot van een vof of cv, maat van een maatschap, lid van een rederij of een persoon die mag handelen namens een rechtspersoon in oprichting.
  • Bewind: het opnemen van de uitspraak tot onderbewindstelling in het Handelsregister is wettelijk niet geregeld. KVK ontvangt daarom geen uitspraak van de rechtbank. Een bewindvoerder moet zelf actie ondernemen als iemand is ingeschreven met een onderneming terwijl dat niet de bedoeling is.
    Pas ná de inschrijving van een ondernemer bij KVK kan de bewindvoerder hierop actie ondernemen. De bewindvoerder is verplicht om opgave te doen bij KVK als er sprake is van onderbewindstelling, en van zijn benoeming tot bewindvoerder. Hij moet hiervoor een kopie van de beschikking van de rechtbank naar KVK toesturen en, afhankelijk van de situatie, een aantal andere documenten. Neem voor advies contact op met ons Service Center: 088 585 15 85.