Vof-contract

Een vof-contract of vennootschapscontract is een document waarin je afspraken over de samenwerking tussen jou en je zakenpartner(s) vastlegt. Hierin staan afspraken over wie wat mag doen, de inbreng van iedere vennoot en de verdeling van de winst. Met het vof-contract zetten jij en je vennoten zelf de regels zwart op wit. Handig met het oog op de continuïteit of wanneer er een keer een misverstand ontstaat. Je kunt een contract zelf opstellen aan de hand van een modelcontract of met hulp van een adviseur.

Wat kun je vastleggen in een vof-contract?

Je kunt een vof-contract zo kort of lang mogelijk maken als je wilt. Maar houd er rekening mee dat wat vastgelegd staat, later duidelijkheid kan bieden. In een vof-contract kun je onder andere het volgende vastleggen:

 • De naam van de vof: hoe willen jullie je vof gaan noemen?
 • Het doel van de vof: wat is de reden dat jullie de vof oprichten en wat zijn de activiteiten van de vennoten? Door het doel en de activiteiten goed vast te leggen, is een vennoot persoonlijk aansprakelijk als hij/zij activiteiten onderneemt die buiten dit doel vallen.  
 • Looptijd: is het een samenwerking voor bepaalde of onbepaalde tijd?
 • Inbreng: wie brengt wat in bij de oprichting van de vof?
 • Bevoegdheid vennoten: welke bevoegdheden hebben jij en je partner(s) in de vof? Mag iedereen zelfstandig beslissingen nemen of moeten alle vennoten bij elke beslissing tekenen?
 • Arbeidsbeloning en winst: wat spreken jij en je partners af over winstverdeling of arbeidsbeloning? Een vennoot is nooit in loondienst, maar misschien willen jullie wel een voorschot op de winstverdeling aan het einde van het jaar. 
 • Stoppen: wat gebeurt er met de vof als één van de vennoten uit de vof wil stappen? Maak afspraken over een eventuele opzegtermijn of schadevergoeding. Denk ook aan afspraken als de samenwerking gedwongen stopt, zoals bij faillissement. 
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat gebeurt er als een vennoot ziek wordt en niet meer voor de vof kan werken? Denk daarom na over bijvoorbeeld een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering of hoe lang een vennoot bij ziekte wordt doorbetaald.
 • Doorgaan bij einde vof: als een vennoot uittreedt of overlijdt, is bij wet de vof ook geëindigd. Wil jij met eventuele andere partner(s) wel door met de vof? Neem dan een overname- of verblijvensbeding op in het vof-contract.
 • Waardebepaling: als een vennoot stopt, krijg deze zijn of haar inbreng terug óf moet de vennoot bijbetalen. Dit gebeurt op basis van de waarde van de vof. Leg vooraf vast hoe die waarde bepaald wordt en wie dat doet. 
 • Geschillen oplossen: het kan altijd voorkomen dat er een conflict tussen de vennoten ontstaat. Leg in het contract vast hoe je dit wilt oplossen, bijvoorbeeld via mediation.
Ga verder met inschrijven