Convenant Beroepsvereniging van professionals sociaal werk (BPSW)

Professionals in sociaal werk kunnen vanwege hun beroep te maken krijgen met intimidatie, geweld of andere bedreigende situaties. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan de professional in sociaal werk het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat de beroepsorganisatie professionals in sociaal werk (BPSW) met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken hebben de BPSW en KVK vastgelegd in een convenant.

Convenant downloaden

Voorwaarde afscherming bezoekadres

Je moet voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden:

  • Je bent geregistreerd als lid van BPSW. Dit onderbouw je met een verklaring van BPSW.
  • Of je overlegt een verklaring opgesteld door BPSW waaruit blijkt dat je vanwege jouw concrete werkzaamheden te beschouwen bent als deel van de beroepsgroep. En dat je te maken kunt krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier (pdf).