Convenant downloaden

Convenant Eerste Kamer der Staten-Generaal

Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal kunnen vanwege hun functie te maken krijgen met intimidatie, geweld of andere bedreigende situaties. Bij zo’n dreiging kan het Eerste Kamerlid het bezoekadres van hun onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat de Eerste Kamer der Staten-Generaal met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

Convenant downloaden

Voorwaarden afscherming gegevens

  • Je bent geregistreerd als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
  • Je overlegt een verklaring die is opgesteld door de beveiligingsautoriteit van de Eerste Kamer der Staten-Generaal waaruit blijkt dat jij of jouw medebewoner:
    • in het verleden geregistreerd is geweest als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en in die hoedanigheid nu nog te maken kan krijgen met een waarschijnlijke dreiging of,
    • kandidaatlid is van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en in die hoedanigheid te maken heeft of kan krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Download het formulier verzoek voor afscherming indienen

Onderzoek

Een inventarisatie van meerdere nieuwsberichten en onderzoeken toont aan dat leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal vanwege hun functie te maken krijgen met bedreiging.