Convenant downloaden

Convenant Goede Doelen Nederland

Bestuurders van goededoelenorganisaties kunnen vanwege hun functie te maken krijgen met intimidatie, geweld of andere bedreigende situaties. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan de bestuurder het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat vereniging Goede Doelen Nederland met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken hebben de vereniging Goede Doelen Nederland en KVK vastgelegd in een convenant.

Voorwaarde afscherming bezoekadres

Je komt in aanmerking als je aan ten minste voldoet aan een van de onderstaande criteria:

  • Je bent bestuurder van een goededoelenorganisatie, welke organisatie als (aspirant)lid staat geregistreerd op de website van Goede Doelen Nederland.
  • Je bent bestuurder van een organisatie die in een federatieve of verenigingsstructuur of in bestuurlijke dan wel in statutaire zin behoort tot of verbonden is met een organisatie die als (aspirant)lid staat geregistreerd op de website van Goede Doelen Nederland.
  • Je overlegt een verklaring opgesteld door Goede Doelen Nederland waaruit blijkt dat je in het verleden geregistreerd bent geweest als bestuurder van een organisatie als hiervoor onder a of b bedoeld en in die hoedanigheid nu nog te maken kunt krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Download het formulier verzoek voor afscherming indienen.

Onderzoek

Een inventarisatie van meerdere nieuwsberichten en onderzoeken toont aan dat bestuurders van goededoelenorganisaties vanwege hun functie te maken krijgen met bedreiging.