Convenant Horus Branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers

Professionele wettelijke vertegenwoordigers kunnen vanwege hun beroep te maken krijgen met intimidatie, geweld of andere bedreigende situaties. De doelgroep (bijvoorbeeld mensen met psychiatrische problematiek, een strafrechtelijk verleden of tbs'ers) kan extra risico met zich meebrengen. Daarnaast is de professionele wettelijke vertegenwoordiger dikwijls de brenger van slecht nieuws over ontwikkelingen in de financiële huishouding. Dit kan leiden tot verbale en fysieke dreigementen aan het adres van de professionele wettelijke vertegenwoordiger. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister worden afgeschermd. Een voorwaarde hierbij is dat de beroepsorganisatie van deze vertegenwoordigers met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken hebben Horus en KVK vastgelegd in een convenant.

Convenant downloaden

Voorwaarde afscherming bezoekadres

Je moet voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden:

  • Je behoort tot de beroepsgroep als je bent geregistreerd als lid van Horus.
  • Dit onderbouw je met een verklaring van Horus.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier (pdf).