Convenant Koninklijke Beroeps­organisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)

Gerechtsdeurwaarders kunnen vanwege hun beroep te maken krijgen met intimidatie, geweld of andere bedreigende situaties. De beroepsgroep is zich ervan bewust dat het domein waarin gerechtsdeurwaarders zich begeven een spanningsveld heerst. De gerechtsdeurwaarder heeft immers de ambtelijke bevoegdheid om eigendommen te ontnemen of iemand uit zijn huis te zetten. Dat levert uiteraard de nodige spanningen op, maar een vrijbrief voor geweld of dreiging kan het nooit zijn. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan de gerechtsdeurwaarder het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken hebben de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en KVK vastgelegd in een convenant.

Voorwaarde afscherming bezoekadres

Je moet voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden:

  • Je bent ingeschreven in het gerechtsdeurwaardersregister.
  • Je overlegt een verklaring opgesteld door de KBvG waaruit blijkt dat je in het verleden ingeschreven bent geweest in het gerechtsdeurwaardersregister. En dat je in die hoedanigheid nu nog te maken kunt krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier (pdf) (dit is bijlage B uit het convenant).