Convenant Nederlandse orde van advocaten (NOvA)

Advocaten kunnen vanwege hun beroep te maken krijgen met intimidatie, geweld of andere bedreigende situaties. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan de advocaat het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat de beroepsorganisatie van advocaten met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken hebben de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) en KVK vastgelegd in een convenant.

Voorwaarde afscherming bezoekadres

Je moet voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden:

  • Je bent ingeschreven op het tableau van de NOvA.
  • Of je overlegt een verklaring opgesteld door de NOvA waaruit blijkt dat je in het verleden ingeschreven bent geweest op het tableau van de NOvA en in die hoedanigheid nog te maken kunt krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via het formulier 'Verzoek afscherming bezoekadres bij een waarschijnlijke dreiging (pdf)'.