Convenant Raad voor de rechtspraak

Medewerkers van de rechtspraak kunnen vanwege hun beroep te maken krijgen met intimidatie, geweld of andere bedreigende situaties. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan de medewerker het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat de beroepsorganisatie van deze medewerkers met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken hebben de Raad voor de rechtspraak en KVK vastgelegd in een convenant.

Voorwaarden afschermen bezoekadres

Je moet voldoen aan ten minste een van de onderstaande criteria:

  • Je bent een medewerker van de rechtspraak.
  • Je overlegt een verklaring opgesteld door of namens de Raad voor de rechtspraak of door het gerechtsbestuur waaruit blijkt dat je vanwege jouw concrete werkzaamheden -thans dan wel in het verleden- te beschouwen bent als (oud-)medewerker van de rechtspraak en te maken hebt met een waarschijnlijke dreiging.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier (pdf).