Convenant downloaden

Convenant Tweede Kamer der Staten-Generaal

Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunnen vanwege hun functie te maken krijgen met intimidatie, geweld of andere bedreigende situaties. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan het Tweede Kamerlid het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken hebben de Tweede Kamer der Staten-Generaal en KVK vastgelegd in een convenant.

Voorwaarde afscherming bezoekadres

Je komt in aanmerking als:

  • Je geregistreerd bent als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
  • Jij of een medebewoner van jou een verklaring overlegt die is opgesteld door de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal waaruit blijkt dat jij of jouw medebewoner:
    • in het verleden geregistreerd is geweest als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en in die hoedanigheid nu nog te maken kan krijgen met een waarschijnlijke dreiging of
    • kandidaatlid is van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en in die hoedanigheid te maken heeft of kan krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Download het formulier verzoek voor afscherming indienen. 

Onderzoek

Een inventarisatie van meerdere nieuwsberichten en onderzoeken toont aan dat leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vanwege hun functie te maken krijgen met bedreiging.