Download

Formulier 10: Inschrijving vennoot

Met Formulier 10 schrijf je één of meer vennoten van een vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) in in het Handelsregister.