Download

Formulier 11: Inschrijving functionaris rechtspersoon

Met formulier 11 schrijf je één of meer bestuurders, commissarissen, vereffenaars of een enig aandeelhouder voor een rechtspersoon in in het Handelsregister. Functionarissen voor een stichting of vereniging zonder onderneming geef je op met formulier 22. Functionarissen voor een publiekrechtelijke rechtspersoon met onderneming geef je op met formulier 26.