Download

Formulier 13: Inschrijving gevolmachtigde

Met Formulier 13 schrijf je één gevolmachtigde of gevolmachtigd handelsagent in in het Handelsregister. Deze gevolmachtigde mag namens een onderneming, stichting of vereniging bepaalde handelingen verrichten. Voor opgave van een gevolmachtigde van een publiekrechtelijke rechtspersoon gebruik je Formulier 18.