Download

Formulier 19: Inschrijving aandeelhouders van niet volgestorte aandelen

Met Formulier 19 schrijf je één of meer aandeelhouders van niet volgestorte aandelen van een naamloze vennootschap, een Europese naamloze vennootschap en een Europese coöperatieve vennootschap in in het Handelsregister. Een aandeelhouder van niet volgestorte aandelen kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap, stichting of vereniging).