Download

Formulier 21: Inschrijving bestuurder eesv

Met Formulier 21 schrijf je één of meer bestuurders van een Europees economisch samenwerkingsverband in in het Handelsregister. Een bestuurder kan zowel een natuurlijk persoon als een vennootschap of rechtspersoon zijn.