Download

Formulier 27: Inschrijving kerkelijke organisatie

Met Formulier 27 schrijf je een kerkelijke organisatie in in het Handelsregister. Als de kerkelijke organisatie commerciële activiteiten uitoefent, moet je ook de onderneming van de organisatie inschrijven. Daarvoor gebruik je Formulier 8 Onderneming van een rechtspersoon.