Download

Formulier 32: Inschrijving UBO voor vof, cv, maatschap, eesv of rederij

Met Formulier 32 schrijf je één of meer UBO’s (uiteindelijk belanghebbenden) van een vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, Europees economisch samenwerkingsverband (eesv) of rederij in in het Handelsregister.