Download

Formulier 9a: Inschrijving vestiging van een rechtspersoon

Met Formulier 9a schrijf je een vestiging van een vereniging, stichting of publiekrechtelijk rechtspersoon in in het Handelsregister. Vestigingen van bijvoorbeeld een bv, nv of vof schrijf je in met Formulier 9.