Kwaliteit van het Handelsregister

Een juist en actueel Handelsregister is van groot belang voor de rechtszekerheid bij het zakendoen. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de zogenaamde authentieke gegevens. Dit zijn gegevens waarvan de wetgever heeft bepaald dat deze moeten worden vastgelegd in het Handelsregister. Dit zijn bijvoorbeeld de handelsnaam, KVK-nummer, eigenaarsgegevens, adres en rechtsvorm.

Kerngegevens Handelsregister

Aantal actieve inschrijvingen t/m januari 2024  3.562.316
Aantal nieuwe inschrijvingen januari 2024      29.749
Aantal wijzigingen januari 2024  218.325

Kwaliteitsnormen

De normen voor de authentieke gegevens zijn:

  • 99,8 % Volledigheid van gegevens: de mate waarin authentieke gegevens aanwezig zijn bij inschrijvingen.
  • 98,0 % Tijdige verwerking van gegevens: de mate waarin digitale opgaven verwerkt zijn binnen één werkdag en opgaven per post binnen 5 werkdagen.
  • 99,5 % Juistheid: de mate waarin de authentieke gegevens conform de brondocumenten in het Handelsregister zijn opgenomen.

KVK heeft zich ook ten doel gesteld om het Handelsregister zo veel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de feitelijke werkelijkheid*. Het doel hierbij is dat 98% van de gegevens overeenkomt met de feitelijke werkelijkheid, dus ook feitelijk juist zijn.

* De Handelsregisterwet verplicht ondernemers om wijzigingen binnen acht dagen door te geven. Als dat niet gebeurt ontstaat een afwijking met de feitelijke werkelijkheid.

Realisatie,controles en steekproeven

KVK bewaakt de realisatie van de normen permanent. Dit gebeurt via geautomatiseerde controles en interne steekproeven. De opzet en uitvoering van deze interne steekproeven is door een externe partij onderzocht. Daarnaast doet een accountant iedere drie jaar onderzoek naar de juistheid van de authentieke gegevens in het Handelsregister.

De volgende scores zijn gerealiseerd:

OmschrijvingRealisatieMeetverzamelingOpmerkingen
Juridische juistheid
authentieke gegevens
Handelsregister
99,8%Onderzoek accountant
600 gegevens vergeleken
met brondocumenten.
Authentieke gegevens zijn
onder meer handelsnaam,
adres, KVK-nummer,
eigenaarsgegevens en
rechtsvorm.
Volledigheid authentieke
gegevens bij inschrijvingen
Handelsregister
100%Alle registraties.Wordt afgedwongen door
de registrerende
systemen.
Tijdige verwerking
Handelsregister
94,5%Alle registraties.Resultaat over 2023.
Feitelijke juistheid
authentieke gegevens
Handelsregister
>99%Interne steekproef bij
600 registraties.
Resultaat over 2023.

Borging en verbetering datakwaliteit

KVK borgt en verbetert de kwaliteit van het Handelsregister op verschillende manieren. Medewerkers zijn hierbij cruciaal. Zij vormen de schakel tussen de ondernemer die zich inschrijft en de daadwerkelijke registratie. KVK heeft een certificeringsregeling die ervoor zorgt dat je alleen met het juiste autorisatieniveau bedrijven kunt inschrijven en wijzigingen kunt doorvoeren. Deze certificering is gekoppeld aan periodieke kennistoetsen.

Daarnaast zorgen geautomatiseerde processen ervoor dat registraties volledig zijn en signaleren deze processen in toenemende mate onjuistheden direct bij invoer.

Het Handelsregister is gekoppeld aan de Basisregistratie Personen (BRP) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daardoor zijn gegevens na koppeling juist en blijven deze actueel. Het koppelingspercentage met BRP ligt boven de 99%. Voor BAG ligt dit boven de 98%.

Verder zijn terugmeldingen en signalen vanuit overheids- en private partijen belangrijk. KVK gebruikt deze informatie om het Handelsregister volledig, juist en actueel te houden. Zo geeft de Belastingdienst signalen door over inactieve bedrijven, waar KVK vervolgens actie op onderneemt. Dit zijn voorbeelden van reactieve kwaliteitszorg. KVK wil ook steeds meer proactief zijn op dit terrein. Met data-analyses, artificial intelligence technieken en met gezond verstand zoeken we permanent naar mogelijkheden om op efficiënte manier de kwaliteit van het Handelsregister te borgen en te verbeteren.