Nieuwe eigenaar? Nieuw KVK-nummer!

Alle bedrijven krijgen bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel een KVK-nummer. Bij een bedrijfsoverdracht krijgen ondernemingen een nieuw KVK-nummer, zodat het duidelijk is dat er sprake is van een nieuwe eigenaar.

Een bedrijf krijgt een nieuw KVK-nummer als de hele onderneming in handen komt van een ander natuurlijk persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon. Bijvoorbeeld als een vennootschap onder firma wordt voortgezet als eenmanszaak door een van de geregistreerde vennoten. De eenmanszaak krijgt een nieuw KVK-nummer.

Soms geen uitgifte van een nieuw KVK-nummer

In sommige gevallen krijgt de onderneming geen nieuw KVK-nummer. Onder andere als een naamloze vennootschap wordt omgezet naar een besloten vennootschap of als een rechtspersoon in oprichting (i.o.) wordt omgezet naar een rechtspersoon. Ook bij aandelenoverdracht geeft de KVK geen nieuw KVK-nummer uit.

Gevolgen voor bedrijfscorrespondentie

Vergeet niet het nieuwe KVK-nummer te vermelden op je bedrijfscorrespondentie, zoals brieven, orders, facturen en offertes.