Vernieuwing Handelsregister­producten 2020 - 2024

De komende jaren investeert KVK grondig in haar IT-infrastructuur. Met deze moderniseringsslag willen we klaar zijn voor de toekomst. Een toekomst waarin onze ingezette digitale transformatie centraal staat om je nog beter van dienst te kunnen zijn.

Tegelijkertijd kijken wij vanuit de Datavisie kritisch naar ons huidige Handelsregister en hoe we die samen met jou voorbereiden op de toekomst. We streven ernaar om onze Handelsregisterdata zo efficiënt en effectief mogelijk aan te bieden en zoeken daarin de samenwerking met onze partners. Daarbij staan privacy en veiligheid van de informatie in het Handelsregister voorop. 

Concreet betekent dit dat de diensten die je op dit moment gebruikt, in de komende jaren kan worden vervangen, verwijderd of vernieuwd. 

In 2024 staan de volgende producten/diensten op de planning: 

  • KVK Handelsregister Mutatieabonnement (vervanging door KVK Mutatieservice) 

  • KVK Handelsregister Selecties 

  • KVK Handelsregister Historie

  • KVK API Zoeken

  • Digitaal Gewaarmerkt Uittreksel

  • KVK Uittreksel online inzien

In 2023 zijn de volgende producten/diensten gewijzigd: 

  • Handelsregister Publicaties (beëindigd op 15 december 2023) 

  • Standaard jaarrekeningen (beëindigd op 1 december 2023) 

  • KVK Bedrijfsprofiel (beëindigd per 1 november 2023) 

 

Een planning onder voorbehoud zie je in bovenstaand overzicht. Hierin zijn niet de producten opgenomen waarvan de planning nog niet bekend is. We actualiseren het overzicht ieder kwartaal en als er tussentijdse ontwikkelingen zijn. 

Over de Datavisie Handelsregister 

KVK werkt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan een nieuwe visie op het gebruik van data uit het Handelsregister. De Datavisie Handelsregister brengt een nieuwe balans in datagebruik, waarbij privacy en veiligheid van ondernemers en andere ingeschrevenen in het Handelsregister voorop staat. Daarnaast omvat de Datavisie maatregelen voor rechtszekerheid en fraudeweerbaarheid. De uitkomsten van dit traject hebben een grote impact op het beleid en de uitvoeringstaak Handelsregister van KVK.