Civielrechtelijk bestuursverbod

Het civielrechtelijk bestuursverbod voorkomt dat bestuurders die fraude hebben gepleegd hun activiteiten voortzetten met nieuwe rechtspersonen.

Wat is een civielrechtelijk bestuursverbod?

Het civielrechtelijk bestuursverbod is een wettelijke mogelijkheid om een bestuursverbod op te leggen aan bestuurders die faillissementsfraude plegen of zich schuldig maken aan wanbeheer in de aanloop naar een faillissement. Door het verbod kunnen bestuurders tijdelijk geen rechtspersonen meer besturen.


Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Degene aan wie de rechter een civielrechtelijk bestuursverbod oplegt, mag gedurende een door de rechter bepaalde periode:

  • geen bestuurder of commissaris zijn van een rechtspersoon, tenzij de rechter in het vonnis daarop uitzonderingen toestaat
  • geen volmacht verkrijgen
  • een rechtspersoon niet vertegenwoordigen
  • niet als bestuurder of commissaris worden benoemd bij de oprichting van nieuwe rechtspersonen

Publicatie bestuursverboden

KVK publiceert civielrechtelijke bestuursverboden zodra dit is opgenomen in het gewijzigd Handelsregisterbesluit