Dit is onze opdracht

Als ambitieuze publieke dienstverlener streeft KVK naar de beste service voor heel ondernemend Nederland. Wij leveren informatie, voorlichting en ondersteuning rondom de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

Voor de uitvoering van haar wettelijke taken baseert KVK zich op deze wetten en regels. Het ondernemersperspectief is bepalend voor de wijze waarop wij onze dienstverlening vorm geven. In totaal hebben wij zes wettelijke taken.

1. Beheer Handelsregister

Het beheren en controleren van het Handelsregister met betrouwbare informatie is de corebusiness van onze dienstverlening. In deze digitale database staan alle bedrijven en rechtspersonen in Nederland ingeschreven. Zo kunnen ondernemers precies zien met wie ze zakendoen. Ook overheden en andere organisaties kunnen via het Handelsregister zakelijke gegevens opvragen, zakenpartners opzoeken of ontvangen informatie valideren.

2. Voorlichting

Wat komt er kijken bij het starten van een onderneming? Hoe stel ik een exportplan op? Bij ons kunnen ondernemers terecht voor deskundig advies en informatie op maat rondom de belangrijkste ondernemersthema’s. Van de start van een eigen bedrijf tot financiering, innoveren en groeien in binnen- en buitenland. Wij verspreiden voorlichting digitaal via onze website, webinars en apps en individueel via e-consulting en onze telefonische adviesdienst. Ook organiseren wij regelmatig evenementen en bijeenkomsten in de regio.

3. Innovatiestimulering

Ideeën opdoen, trends volgen, vernieuwen: hoe blijf je scherp als ondernemer? Als KVK adviseren en ondersteunen wij ondernemers bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties. Wij organiseren projecten als de Dag van de Innovatie, MKB Innovatie Top 100 en KVK Hackathon, waarmee wij in samenwerking met ondernemers, overheden en kennisinstellingen de innovatie in Nederland stimuleren. Ook ondersteunen wij overheden bij het opzetten van programma’s die het innovatieklimaat in de regio vergroten.

4. Stimulering regionale economie

In Nederland bestaat een veelheid aan regionale en stedelijke economic en innovation boards, -valleys en -ports. Wij voeren projecten uit die deze verspreide initiatieven helpen bundelen en verbinden, om zo tot een groter effect te komen. Waar mogelijk zorgen wij voor een goede inbedding, afstemming en aansluiting tussen regionale en nationale verbanden. Op die manier stimuleren wij de lokale economie en dragen wij bij aan het oplossen van knelpunten in de regio.

5. Beheer fysieke OnderNemerSpleinen

Het KVK OnderNemerSplein is dé ontmoetingsplek voor ondernemers in de regio. Hier vinden zij alle samenwerkende partners, overheden, onderwijs en intermediairs onder één dak. Behalve thema- en netwerkbijeenkomsten kunnen ondernemers hier op afspraak ook terecht voor advies op maat. Zo helpen wij ondernemers verder in hun mogelijkheden tot groei. KVK OnderNemerSpleinen bevinden zich in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Rotterdam.

6. Beheer digitale ondernemersplein

Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Op Ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die de ondernemer nodig heeft om te ondernemen. Dit voorkomt onnodig lang zoeken naar informatie en levert de ondernemer meer tijd op om te ondernemen. Als beheerder en regisseur van Ondernemersplein.nl werken wij samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Belastingdienst.