Dit is onze opdracht

KVK streeft als ambitieuze publieke dienstverlener naar de beste service voor heel ondernemend Nederland. Wij leveren informatie, voorlichting en ondersteuning rondom de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

Voor de uitvoering van haar wettelijke taken baseren wij ons   op deze wetten en regels. Wat ondernemers belangrijk vinden is bepalend voor de wijze waarop wij onze dienstverlening vorm geven. In totaal hebben wij zes wettelijke taken.

1. Beheer Handelsregister

Het beheren en controleren van het Handelsregister met betrouwbare informatie is de basis van onze dienstverlening. In deze digitale database staan alle bedrijven en rechtspersonen in Nederland ingeschreven. Zo kunnen ondernemers precies zien met wie ze zakendoen. Ook overheden en andere organisaties kunnen via het Handelsregister zakelijke gegevens opvragen, zakenpartners opzoeken of ontvangen informatie valideren.

2. Voorlichting

Ondernemers kunnen bij KVK terecht voor deskundig advies en informatie op maat rondom de belangrijkste ondernemersthema’s: van de start van een eigen bedrijf tot financiering, innoveren en groeien in binnen- en buitenland. Wij lichten voor via onze website, webinars en apps, maar ook individueel via e-consulting en onze telefonische adviesdienst. Ook organiseren wij regelmatig evenementen en bijeenkomsten in de regio.

3. Innovatiestimulering

Ideeën opdoen, trends volgen, vernieuwen: hoe blijf je scherp als ondernemer? KVK adviseert en ondersteunt ondernemers innovaties te ontwikkelen en te implementeren. Wij organiseren projecten als de Dag van de Innovatie, MKB Innovatie Top 100 en KVK Hackathon, waarmee wij in samenwerking met ondernemers, overheden en kennisinstellingen de innovatie in Nederland stimuleren. Ook ondersteunen wij overheden bij het opzetten van programma’s die het innovatieklimaat in de regio vergroten.

4. Stimulering regionale economie

In Nederland bestaan veel regionale en stedelijke economic en innovation boards, -valleys en -ports. Wij voeren projecten uit die deze verspreide initiatieven helpen bundelen en verbinden, om zo tot een groter effect te komen. Waar mogelijk zorgen wij voor een goede inbedding, afstemming en aansluiting tussen regionale en nationale verbanden. Op die manier stimuleren wij de lokale economie en dragen wij bij aan het oplossen van knelpunten in de regio.

5. Beheer fysieke OnderNemerSpleinen

Het KVK OnderNemerSplein is dé ontmoetingsplek voor ondernemers in de regio. Hier vinden zij alle samenwerkende partners, overheden en intermediairs onder één dak. Behalve thema- en netwerkbijeenkomsten kunnen ondernemers hier op afspraak terecht voor advies op maat. Zo helpen wij ondernemers verder in hun mogelijkheden tot groei. KVK OnderNemerSpleinen bevinden zich in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Rotterdam.

6. Beheer digitale ondernemersplein

Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Op Ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die ondernemers nodig hebben om te ondernemen. Als beheerder en regisseur van Ondernemersplein.nl werken wij samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Belastingdienst.