Nieuwe gebruiksvoorwaarden Handelsregisterinformatie

Per 1 januari 2021 heeft KVK de gebruiksvoorwaarden van Handelsregisterinformatieproducten aangepast. Doel van de aanpassingen is onder meer om de privacybelangen van ondernemers die in het Handelsregister zijn ingeschreven beter te beschermen en de rechtszekerheidsfunctie van het register te bevorderen.

Belangrijkste veranderingen

In de aangepaste gebruiksvoorwaarden staat nader beschreven wat wel en niet mag met Handelsregistergegevens. Als het gaat om het grootschalig opvragen of hergebruiken van gegevens uit het Handelsregister zijn er specifieke voorwaarden van toepassing op het gebied van eigen gebruik, hergebruik en doorgifte. In de toelichting op de voorwaarden staat dit nader beschreven.

Serviceproviders

Op basis van de algemene voorwaarden voor serviceproviders kunnen serviceproviders met KVK overeenkomsten afsluiten. Op deze manier ondersteunt KVK dat serviceproviders onder bepaalde voorwaarden Handelsregisterproducten kunnen leveren aan hun afnemers.

Aanleiding

KVK zoekt steeds naar het evenwicht tussen openbaarheid van gegevens en privacybescherming. Uitgangspunt: transparantie in het handelsverkeer is heel belangrijk maar achter elk bedrijf zit ook een mens. Afgelopen jaren hebben we handvatten gekregen om de privacy van de mens achter het bedrijf te waarborgen. Denk aan het afschermen van het woonadres en het databankenrecht dat is opgenomen in de Handelsregisterwet.

Hierdoor kunnen we steeds scherper zijn in wat wel en niet mag met de gegevens van ondernemers. Naast privacybescherming is een belangrijke overweging dat het Handelsregister uit publieke middelen wordt gefinancierd. Daarom is bijvoorbeeld het doorgeven van gegevens op dezelfde manier als KVK dat doet niet toegestaan. Dit en andere voorwaarden voor het (her)gebruik van gegevens hebben we vastgelegd in de nieuwe gebruiksvoorwaarden voor het verstrekken van Handelsregistergegevens.

Consultatie

De aanpassingen hebben gevolgen voor partijen die in grote volumes Handelsregistergegevens opvragen en gebruiken. Denk aan banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en handelsinformatiebedrijven. KVK heeft daar oog voor en heeft daarom een conceptvoorstel van de gebruiksvoorwaarden gedeeld in verschillende dialoogsessies besproken en getoetst op werkbaarheid.

De nieuwe gebruiksvoorwaarden gelden per 1 januari 2021 voor alle Handelsregisterinformatieproducten. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn van 1 jaar.

Regels en richtlijnen

Veelgestelde vragen

 De nieuwe voorwaarden gelden voor het gebruik van alle Handelsregistergegevens. 

De nieuwe voorwaarden gelden sinds 1 januari 2021. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn van 1 jaar, die ingaat op 1 december 2020. Heb je al een overeenkomst met KVK? Dan word je hierover schriftelijk geïnformeerd.

Ja, hiervoor geldt dezelfde aanpak. Bestaande accounts kunnen gebruik maken van de overgangstermijn tot en met 30 november 2021. Voor nieuwe accounts vanaf 1 januari 2021 gelden de nieuwe voorwaarden.

Voor vragen over je bestaande overeenkomst kun je terecht bij gebruiksvoorwaarden@kvk.nl.