Gebruikersvoorwaarden

Op het gebruik van de toegangscode en op alle met behulp van de toegangscode gedane bestellingen zijn de Gebruikersvoorwaarden Handelsregister Online van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59581883. Als u inlogt met uw toegangscode en een product bestelt, gaat u akkoord met de Gebruikersvoorwaarden Handelsregister Online.

InfoPage