Raad van Bestuur

KVK wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van KVK en de algemene gang van zaken van de organisatie.

Greet Prins

Sinds 1 april 2021 is Greet Prins voorzitter van de Raad van Bestuur van KVK.

RvB-lid Greet Prins

Nevenactiviteiten

  • Lid Eerste Kamer
  • Lid raad van commissarissen CZ Zorgverzekeringen
  • Lid raad van advies Centraal Administratie Kantoor

Rodrique Engering

Sinds 1 april 2019 is Rodrique Engering lid van de Raad van Bestuur van KVK. Met ingang van 1 april 2023 is hij herbenoemd.

Nevenactiviteiten

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Kempenhaeghe
  • Lid van het Dagelijks Bestuur Manifestgroep

Portefeuilleverdeling, bestuursreglement en gedragscode

De Raad van Bestuur heeft zijn taakvelden en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden vastgelegd in een portefeuilleverdeling

In een bestuursreglement zijn regels gesteld omtrent de taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Bestuur. Daarin staat ook de gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur.