Registreren

KVK beheert verschillende registers waarin informatie staat over een onderneming of maatschappelijke activiteit, de persoon van wie een onderneming is, de vestigingen en de functionarissen. Via kvk.nl krijgen ondernemers veel zekerheid in het digitale en zakelijke economische verkeer. Het biedt ook gemak omdat ondernemers hun gegevens maar één keer hoeven door te geven. KVK heeft voortdurende kritische aandacht voor de afweging tussen gemak en fraudepreventie enerzijds en het belang van de privacy anderzijds.

Het Handelsregister

Alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland staan in het Handelsregister. Deze data worden voortdurend vernieuwd, aangevuld en aangepast. Daarmee vormt het Handelsregister een cruciale bron van betrouwbare informatie voor ondernemers en overheidsorganisaties. Het Handelsregister is aangesloten op het stelsel van basisregistraties en heeft een koppeling met Europese registers.
Het Handelsregister leent zich er bij uitstek voor om daar andere registers aan te koppelen of te gebruiken als basis voor andere registraties. Het gemak voor de ondernemer mag duidelijk zijn: de basisgegevens zijn al bekend en hoeven niet opnieuw te worden opgegeven.

Jaarrekeningen

De Nederlandse wet verplicht alle bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om ieder boekjaar een financieel verslag te deponeren bij KVK. De reden hiervoor is dat de financiële informatie van een bedrijf voor iedereen die daarin geïnteresseerd is, openbaar moet zijn. Deze jaarstukken zijn direct gekoppeld aan de inschrijving in het Handelsregister.

Legal Entity Identifier (LEI)

Een LEI is een unieke code waarmee transacties op de financiële markten kunnen worden gevolgd. Dit helpt om de financiële markten transparanter te maken, de risico’s te verkleinen en beleggers beter te beschermen. Een LEI is verplicht voor alle rechtspersonen die aan- en verkooptransacties op de beurs doen. Deze regels zijn een uitvloeisel van MiFID II, bedoeld om na de financiële crisis van 2008 de integriteit van financiële markten te verbeteren.
Je mag overal ter wereld een LEI aanvragen bij een erkende Local Operating Unit (LOU). In Nederland is dat KVK. Het voordeel van een LEI-aanvraag via KVK is dat alle gegevens over een onderneming al bekend zijn door de koppeling met het Handelsregister.

 

Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) en het UBO-register

 

Op grond van EU-richtlijn 2015/849 en EU-richtlijn 2018/843 is elke EU-lidstaat verplicht een UBO-register in te stellen. UBO's (Ultimate Beneficial Owners, ofwel uiteindelijk belanghebbenden) zijn mensen die, al dan niet achter de schermen, bij een organisatie aan de touwtjes trekken.

Veel organisaties moeten hun UBO’s sinds 27 september 2020 inschrijven in het UBO-register. Het register moet accurate en actuele informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie bieden. Zo draagt het bij aan het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, en het opsporen van criminaliteit. Financiële instellingen moeten met behulp van het UBO-register nagaan wie de UBO is voordat zij een dienst verlenen.

UBO-register trusts

In het UBO-register trusts moeten trustees hun trust of soortgelijke juridische constructie en hun uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) registreren. Door deze transparantie draagt het register bij aan het voorkomen van witwassen, corruptie, fraude, belastingontduiking en financiering van terrorisme. Het UBO-register trusts komt voort uit Europese wetgeving. KVK beheert het UBO-register trusts namens de opdrachtgevende ministeries van Financiën en Justitie & Veiligheid.