Staatscourant 2013: Kopieoplossing Handelsregister

Het doel van het convenant is om afspraken vast te leggen over de exploitatie en het beheer van een actuele kopieoplossing van het handelsregister ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken door CBS, Justis en Belastingdienst op grond van de hiervoor in de overwegingen genoemde desbetreffende wettelijke grondslagen.