Persbericht

KVK Jaarverslag 2023: ondernemen in zwaar weer en de Datavisie

Wereldwijde conflicten, natuurrampen en ingrijpende politieke ontwikkelingen drukten hun stempel op 2023. Tegelijkertijd werd de krapte op de arbeidsmarkt groter en steeg de inflatie. Duurzaamheid heeft door klimaatverandering een hogere prioriteit gekregen. De wereld is veranderd en ondernemers bewogen mee. Er is voor KVK een belangrijke rol weggelegd als wegwijzer en adviespartner.

Het werd in 2023 steeds duidelijker dat naast corona, (belasting)schulden en hogere (energie)kosten, ondernemers in de problemen kwamen doordat ze niet voldoende financieel onderlegd zijn of dat de toegang tot financiering beperkt is.

Zwaar weer

De vragen aan het KVK Zwaar Weer Team namen in 2023 toe: adviseurs van KVK beantwoordden niet alleen ruim 2.800 vragen van ondernemers over schulden, stoppen of doorgaan, maar boden ook een luisterend oor. KVK verwees ondernemers in de problemen -indien nodig- door naar partners zoals Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en Over Rood.

Datavisie: beter ondernemen, beter beschermde gegevens

De Datavisie staat voor de toekomstbestendigheid van het Handelsregister. Samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt KVK, met dat doel, veranderingen in wet- en regelgeving tot stand. Die veranderingen geeft KVK meer mogelijkheden om de privacy van ondernemers beter te beschermen. Naast de stappen die in 2023 samen met EZK zijn gezet, leverden KVK-medewerkers zelf ook input. Tijdens bijeenkomsten door het hele land deelden zij hun vragen, zorgen en ideeën over de kern van de Datavisie: hoe stelt KVK de privacy van ingeschreven voorop, terwijl er oog blijft voor de rechtszekerheid?

Handelsregister van de toekomst

Er zijn overeenkomsten gesloten met verschillende serviceproviders. Met deze partijen zijn -in goed overleg- afspraken gemaakt over de voorwaarden die KVK verbindt aan het gebruik van Handelsregistergegevens. In 2024 gaat KVK verder met de implementatie van de Datavisie voor het Handelsregister. Het uitgangspunt is de Tweede Kamerbrief van EZK. In nauwe samenwerking met EZK en collega’s krijgt het Handelsregister van de toekomst verder vorm.

Het KVK-jaarverslag geeft openheid over de inzet van KVK op deze onderwerpen. Bekijk het jaarverslag inclusief een volledige toelichting op de financiële cijfers van 2023