KVK-onderzoek

KVK: Klein deel ondernemers ervaart grote gevolgen sancties Rusland

8% van de ondernemers in Nederland ondervindt grote of zeer grote gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende sancties. Het gaat daarbij vooral om hogere kosten (bijvoorbeeld van brandstof, transport en grondstoffen), niet-leverbare producten en terughoudendheid van kopers door verder stijgende inflatie en dus dalende koopkracht. Dit blijkt uit een groot KVK-onderzoek onder bijna 1.400 Nederlandse ondernemers van 10 tot en met 14 maart. Het onderzoek is representatief, de resultaten zijn gewogen naar bedrijfsgrootte en sector.

KVK-bestuurder Rodrique Engering: ‘Tegen de achtergrond van een nietsontziende oorlog door Rusland in Oekraïne valt de rest natuurlijk volledig in het niet. Er is allesoverheersend, onvoorstelbaar leed. We zien ook bij veel ondernemers een grote betrokkenheid. Iedereen realiseert zich de futiliteit van het eigen ongemak. Het onderzoek moet echt ook in dat perspectief worden bekeken. Toch willen wij als KVK een beeld hebben van de gevolgen voor ondernemers: ze komen bij ons met vragen, ze vragen ons om advies. Wij willen hen ook in de bedrijfsvoering zo goed mogelijk kunnen helpen en adviseren. Dat is onze taak als KVK. We werken daarin samen met RVO.’

Gevolgen breder ervaren

93% van de ondernemers doet geen zaken met Rusland, maar gevolgen worden wel breder ervaren, vooral in de sectoren land- en tuinbouw (33% grote of zeer grote gevolgen), Groothandel (29%), Logistiek (25%) en Industrie (19%). In de sectoren ICT/media, gezondheid, persoonlijke dienstverlening en zakelijke diensten geeft minimaal driekwart aan vrijwel géén gevolgen te ondervinden. Grotere bedrijven (met meer werkzame personen) ervaren verhoudingsgewijs meer gevolgen.

Als ondernemers gevolgen ervaren, dan gaat het vooral om hogere energieprijzen (68%), hogere inkoopprijzen van materialen, grondstoffen of producten (59%) en lagere beschikbaarheid van materialen, grondstoffen en producten (28%).

Zorgen

Ondernemers maken zich zorgen, velen vooral als mens en voor de wereld. Ondernemers zijn bang voor escalatie: ‘Waar eindigt dit?’ Ongeveer de helft van de ondernemers maakt zich in meer of mindere mate zorgen over het eigen bedrijf. Gaat het over het eigen bedrijf op de langere termijn, dan verwacht 13% grote of zeer grote gevolgen.

Maatregelen

Een kleine minderheid van de ondernemers is actief bezig met voorzorgsmaatregelen. 4% doet dat actief, 9% enigszins. De maatregelen concentreren zich vooral op cybersecurity (30%) en het zoeken naar andere en duurzame energiebronnen (28%).

Engering: ‘Ondernemers zijn creatief en wendbaar. Ze passen zich aan de omstandigheden aan, kijken per dag naar de situatie, omdat je de volgende week simpelweg niet kunt voorspellen. Als er noodzaak is om het bedrijfsmodel aan te passen, dan doen ze dat, dat zagen we ook heel sterk tijdens de coronacrisis. En verder, vooral kleinere ondernemers hebben ook niet de menskracht om voor de langere termijn te plannen. Grotere bedrijven doen dat vaker wel.’