Persbericht

KVK: meer mogelijkheden voor afscherming in Handelsregister

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving heeft KVK de mogelijkheden voor afscherming van het adres in het Handelsregister verruimd, in lijn met toezeggingen van minister Adriaansens (EZK) in de Tweede Kamer.

Veel ondernemers hebben een bezoekadres aan huis. De woonadressen zijn inmiddels al afgeschermd, maar voor veel ondernemers is hun bezoekadres gelijk aan het woonadres. Daarom schermt KVK nu op verzoek een bezoekadres in het Handelsregister ook af als iemand bedreigd wordt of zich bedreigd voelt. KVK gaat daar coulant mee om. De mogelijkheid tot afscherming geldt voor bestaande en nieuwe inschrijvingen.

Het blijft belangrijk dat in het Handelsregister de belangen van privacy en rechtszekerheid in balans zijn, zodat we niet over een aantal jaren constateren dat we te ver zijn doorgeslagen en we te maken hebben met veel fraude. Een zorgvuldig wetgevingstraject is daarbij belangrijk, maar neemt niet weg dat het probleem snel opgelost moet worden, vandaar deze nieuwe werkwijze.

Voor meer informatie, zie KVK.nl/afscherming