Afschermen van je bezoekadres. Wat is mogelijk?

In het Handelsregister staan alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven. Bepaalde gegevens zijn openbaar en kunnen opgevraagd worden. Dat biedt zekerheid voor ondernemers, organisaties en burgers. Omdat je kunt zien met wie je te maken hebt. Helaas zitten er ook nadelen aan deze openbaarheid. Zo komen intimidatie en dreiging aan huis steeds vaker voor. Daarom is het, in sommige gevallen, mogelijk om het bezoekadres af te schermen.

Wanneer is afscherming mogelijk?

Het bezoekadres kun je laten afschermen in de volgende situaties:

 1. Je hebt een eenmanszaak of je wilt een eenmanszaak inschrijven. Hiervoor moet je een postadres afwijkend van het woon- en bezoekadres registreren. Lees meer over je eenmanszaak afschermen.
 2. Je hebt geen eenmanszaak en er is sprake van:
  1. Waarschijnlijke dreiging
   Bij een waarschijnlijke dreiging door de uitoefening van je beroep of het beroep van een huisgenoot, bestaat een voorzienbaar risico dat er iets kan gebeuren. Je kunt een beroep doen op waarschijnlijke dreiging als er afspraken zijn gemaakt met jouw branche- of beroepsorganisatie of die van je huisgenoot. Deze zijn vastgelegd in convenanten. Iedereen die bevoegd is namens de onderneming kan om afscherming van het bezoekadres verzoeken als dit gelijk is aan het woonadres. Deze afscherming is mogelijk voor alle rechtsvormen uitgezonderd kapitaalvennootschappen zoals bv’s, nv's en buitenlandse varianten wegens Europese wetgeving.
  2. Concrete dreiging
   In dit geval is er specifieke informatie dat er iets kan of staat te gebeuren wat afscherming van adressen van één of meer personen noodzakelijk maakt. Iedereen die bevoegd is namens de onderneming of rechtspersoon kan om afscherming van het adres vragen. Ook als het bezoekadres niet gelijk is aan het woonadres. Deze afscherming geldt voor alle rechtsvormen.

Zodra een bezoekadres is afgeschermd, is dit niet meer openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben.

Welke nadelen zijn er?

Wanneer jouw bezoekadres is afgeschermd, dan staat dit bezoekadres niet op het uittreksel vermeld. Ook niet als je zelf het uittreksel opvraagt. KVK verstrekt het bezoekadres niet meer aan partijen die het Handelsregister raadplegen. Denk aan banken en verzekeringsmaatschappijen maar ook aan jouw eigen (potentiële) klanten en leveranciers. Alleen bevoegde instanties mogen over het bezoekadres beschikken. Nu kan het zijn dat je vanwege jouw afgeschermde adres zaken niet kan regelen, zoals het openen van een bankrekening of het afsluiten van een verzekering. De oplossing daarvoor ligt niet bij KVK. Je moet hiervoor zelf contact opnemen met deze partijen en bijvoorbeeld een ander bewijsstuk aanleveren, zoals een huurcontract. KVK kan wel de afscherming ongedaan maken. Je bezoekadres is dan weer openbaar.

Wat verder belangrijk is

Afscherming in het Handelsregister is niet altijd voldoende om je adres voor anderen te verbergen. Vaak ben je online nog steeds zichtbaar, zeker als je bezoekadres geruime tijd openbaar is geweest. Neem daarom extra maatregelen:

 • Scherm je adres af in de Basis Registratie Personen (BRP). Dit doe je bij je eigen gemeente.
 • Regel dat je telefoonnummer niet openbaar is. Meer informatie hierover vind je bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
 • Zorg dat je gegevens niet zichtbaar zijn op je eigen website, websites van derden, (online) telefoongidsen en social media.
 • Check of je gegevens te achterhalen zijn via andere openbare registers, zoals die van je beroepsorganisatie of het Kadaster.

Opheffen van de afscherming

Voor een eenmanszaak regel je de opheffing van de afscherming online. Heb je een andere rechtsvorm? Gebruik dan het formulier opheffen afscherming bezoekadres. Je bezoekadres wordt dan weer openbaar.

Wettelijke bepaling

Met de inwerkingtreding van het aangepaste artikel 51 van het Handelsregisterbesluit kan KVK op verzoek een bezoekadres afschermen als een betrokkene wordt bedreigd of wanneer dreiging waarschijnlijk is als gevolg van het uitoefenen van je beroep.

Daarnaast heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 29 juni 2022 in een brief over de Datavisie voor het Handelsregister aan de Tweede Kamer een beleidsvoorstel gedaan voor de manier waarop KVK omgaat met gegevens uit het Handelsregister. Een van de genoemde opties om de privacy van eenmanszaken beter te beschermen is het op verzoek afschermen van het bezoekadres onder voorwaarde van het registreren van een van het woon- en bezoekadres afwijkend postadres. Het postadres is en blijft een openbaar gegeven zodat de onderneming bereikbaar blijft.

Vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving vanuit deze Datavisie heeft KVK van het ministerie van EZK de ruimte gekregen om verzoeken voor het afschermen van bezoekadressen van eenmanszaken te honoreren, zonder dat deze getoetst hoeven te worden aan dreiging, zoals beschreven in artikel 51 van het Handelsregisterbesluit.