Afschermen van je bezoekadres. Wat is mogelijk?

Het Handelsregister biedt rechtszekerheid zodat je als ondernemer, organisatie of burger kunt zien met wie je te maken hebt. Daarom zijn bepaalde gegevens in het register voor iedereen openbaar. KVK is beheerder van het Handelsregister en vindt deze openbaarheid belangrijk. Het is namelijk van toegevoegde waarde in het contact met (nieuwe) klanten, leveranciers, organisaties en (overheid)instanties. Op die manier kun je als ondernemer veilig en verantwoord zakendoen.

Helaas komen intimidatie en verschillende vormen van dreiging aan huis steeds vaker voor. KVK vindt het ook belangrijk dat diegenen die zich bedreigd voelen, mogelijkheden hebben om hun bezoekadres af te schermen. Zeker omdat veel ondernemers een bezoekadres aan huis hebben. Met de inwerkingtreding van het aangepaste artikel 51 van het Handelsregisterbesluit kan KVK op verzoek een bezoekadres afschermen als een betrokkene wordt bedreigd of wanneer dreiging waarschijnlijk is als gevolg van de beroepsuitoefening.

Daarnaast heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 29 juni 2022 in een brief over de Datavisie voor het Handelsregister aan de Tweede Kamer een beleidsvoorstel gedaan voor de manier waarop we omgaan met gegevens uit het Handelsregister. Een van de genoemde opties om de privacy van eenmanszaken beter te beschermen is het op verzoek afschermen van het bezoekadres onder voorwaarde van het registreren van een van het woon- en bezoekadres afwijkend postadres. Het postadres is en blijft een openbaar gegeven zodat de onderneming bereikbaar blijft.

Vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving vanuit deze Datavisie heeft KVK van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ruimte gekregen om verzoeken voor het afschermen van bezoekadressen van eenmanszaken te honoreren, zonder dat deze getoetst hoeven te worden aan dreiging, zoals beschreven in artikel 51 van het Handelsregisterbesluit.

Wanneer is afscherming mogelijk?

Het bezoekadres kun je laten afschermen in de volgende situaties:

 1. Je hebt een eenmanszaak of je wilt een eenmanszaak inschrijven. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving biedt KVK je nu al de mogelijkheid om je bezoekadres af te schermen. Hiervoor moet je een postadres afwijkend van het woon- en bezoekadres registreren. Lees hier meer over je eenmanszaak afschermen.
 2. Je hebt geen eenmanszaak en er is sprake van:
  1. Waarschijnlijke dreiging
   Bij een waarschijnlijke dreiging door de uitoefening van je beroep of het beroep van een huisgenoot, bestaat een voorzienbaar risico dat er iets kan gebeuren. Je kunt een beroep doen op waarschijnlijke dreiging als er met jouw branche- of beroepsorganisatie of die van je huisgenoot, afspraken zijn gemaakt. Deze zijn vastgelegd in convenanten. Iedereen die bevoegd is namens de onderneming kan om afscherming van het bezoekadres verzoeken als dit gelijk is aan het woonadres. Deze afscherming is mogelijk voor alle rechtsvormen uitgezonderd kapitaalvennootschappen zoals bv’s, nv's en buitenlandse varianten wegens Europese wetgeving.
  2. Concrete dreiging
   In dit geval is er specifieke informatie dat er iets kan of staat te gebeuren dat afscherming van één of meer personen noodzakelijk maakt. Iedereen die bevoegd is namens de onderneming of rechtspersoon kan om afscherming van het adres vragen. Ook als het bezoekadres niet gelijk is aan het woonadres. Deze afscherming geldt voor alle rechtsvormen.

Zodra een bezoekadres is afgeschermd is dit niet meer openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben.

Welke nadelen zijn er?

Wanneer jouw bezoekadres is afgeschermd, dan staat dit bezoekadres niet op het uittreksel vermeld. Ook niet als je zelf het uittreksel opvraagt. KVK verstrekt het bezoekadres niet meer aan partijen die het Handelsregister raadplegen. Denk aan banken en verzekeringsmaatschappijen maar ook aan jouw eigen (potentiële) klanten en leveranciers. Alleen instanties die vanuit hun (maatschappelijke) taakstelling daartoe bevoegd zijn, mogen over het bezoekadres beschikken. Nu kan het zijn dat je vanwege jouw afgeschermde adres zaken niet kan regelen, zoals het openen van een bankrekening of het afsluiten van een verzekering. De oplossing daarvoor ligt niet bij KVK. Je moet hiervoor zelf contact opnemen met deze partijen en bijvoorbeeld een ander bewijsstuk aanleveren, zoals een huurcontract. Het enige alternatief dat KVK je kan aanbieden is de afscherming ongedaan maken. Dan moet je je wel realiseren dat je bezoekadres (weer) openbaar is.

Wat verder belangrijk is

Realiseer je dat alleen afscherming in het Handelsregister niet altijd voldoende is om jouw adres voor anderen te verbergen. Vaak ben je online nog steeds zichtbaar, zeker als je bezoekadres al geruime tijd openbaar is geweest. Neem daarom extra maatregelen zoals:

 • Scherm je adres af in de Basis Registratie Personen (BRP). Dit doe je bij je eigen gemeente.
 • Regel dat je telefoonnummer niet openbaar is. Meer informatie hierover vind je op de website van de ACM.
 • Zorg dat je gegevens niet zichtbaar zijn op je eigen website, websites van derden, (online) telefoongidsen en social media. Tip: zoek op internet op de naam van je bedrijf of organisatie.
 • Check of je gegevens te achterhalen zijn via andere openbare registers zoals die van je beroepsorganisatie of het Kadaster.

Opheffen van de afscherming

Als je de afscherming van je bezoekadres wilt opheffen, dan kun je dit voor een eenmanszaak regelen. Heb je een andere rechtsvorm, gebruik dan dit formulier. Je bezoekadres wordt dan weer openbaar.