KVK Signaleert

KVK Signaleert: Aantal public relations (PR) en communicatiebureaus zeer snel toegenomen

Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal public relations (PR) en communicatiebureaus zeer snel toegenomen, blijkt uit cijfers van het Handelsregister van KVK. Op 1 januari 2020 waren er in Nederland 3.934 PR- en communicatiebureaus . Twee jaar later, op 1 januari 2022, zijn dat er al 9.526, een toename van maar liefst 142%. Tussen 2013 en 2020 waren er vrij constant 20 communicatie- en PR-bedrijven per 10.000 ondernemingen. In 2022 is dat aantal 43. Meer dan een verdubbeling in twee jaar tijd.

Stijging vacatures

Pierre Wimmers, Managing Director bij Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, herkent deze trend: “Wij zien dat inderdaad terug in een zeer sterke stijging van de vacatures (+250%) op onze website in het afgelopen jaar, waarbij met name de interim-vacatures de boventoon voeren.” Verder stelt Wimmers dat sinds de coronacrisis bij veel organisaties het belang van communicatie als beleids- en managementinstrument veel scherper voor het voetlicht is gekomen. “De crisisorganisaties van de overheid, zoals de GGD, realiseerden zich al snel dat communicatie een heel belangrijke activiteit zou zijn. Daardoor ontstond er dringend behoefte aan communicatie-expertise”, aldus Wimmers.

Toename eenmanszaken

Daarnaast blijkt uit cijfers van KVK dat het aandeel eenmanszaken toenam van 67% in 2013 tot 82% in 2022 en het aandeel bv’s afnam van 26% in 2013 tot 12% in 2022. Volgens Wimmers is dit te verklaren door het feit dat ook in het bedrijfsleven tijdens de coronacrisis extra inspanning van zzp’ers gevraagd werd in de communicatie. “Met name als het ging om nieuwe verkoopkanalen, gewijzigde openingstijden en de inzet van nieuwe communicatiemiddelen. Professionals grijpen de schaarste op de markt aan om hun werk in loondienst om te zetten in een beter betaalde rol als zzp’er. Ook nu de crisis zo goed als afgelopen is, merken we dat de vraag zeker niet is afgenomen. Het ziet er naar uit dat er echt een verandering heeft plaatsgevonden in het denken over de meerwaarde van communicatie bij overheden en in het bedrijfsleven”, aldus Wimmers.

Zeer snelle toename jonge ondernemers

Vooral het aandeel jonge ondernemers (0 t/m 29 jaar) is de afgelopen twee jaar zeer snel toegenomen, namelijk van 11% naar 35%. Het aandeel oudere ondernemers (60 jaar en ouder) is gedaald van 18% naar 8%. Dit komt neer op een procentuele toename van 767% bij de jongeren en van 22% bij de ouderen.

Enorme stijging in Groningen, Flevoland en Noord-Brabant

Tot slot blijkt uit cijfers van het Handelsregister dat de PR-/communicatieadviesbureaus de laatste jaren vooral zijn toegenomen in de provincies Groningen (+271%), Flevoland (+233%) en Noord-Brabant (+203%). De meeste adviesbureaus (1.814) zijn gevestigd in Noord-Holland. Dit komt neer op 67 bureaus per 10.000 ondernemingen.