Persbericht

KVK Trendrapport januari: veel starters in bouw en groothandel en weer daling faillissementen

Er waren in januari 2022 22.668 starters, dit aantal (0,1%) is nagenoeg gelijk gebleven met aantal starters in januari 2021. Opvallende groei van het aantal starters zit in de bouw (+15,7%) en de groothandel (+ 10%). Het totaal aantal bedrijven is op 1 februari 2022 verder gestegen naar 2.204.466. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over januari 2022.

Faillissementen

In tegenstelling tot de maanden hiervoor daalt het aantal faillissementen weer, en wel met 26% van 153 in januari 2021 naar 113 in januari 2022. Na de stijging in november en december 2021 is het aantal faillissementen weer in de buurt van het lage niveau van oktober 2021 (99). Het aantal faillissementen is vooral afgenomen in de KVK regio’s Zuid (-49%) en Oost (-42%). In de regio Zuidwest nam het aantal faillissementen toe met +5%.
KVK heeft prof. dr. Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport Bedrijfsleven te duiden. Volgens Stam laat deze rapportage zien dat: “De faillissementscijfers blijven historisch laag: de verlengde uitstel belasting betaling en de verlenging van de steunpakketten voor bedrijven lijken hun werk te doen”.

Groei van het aantal starters in de bouw en de groothandel

In de bouwsector is al een aantal maanden een toename te zien van het aantal starters ten opzichten van de maanden ervoor. En in de sector groothandel is in de maand januari het aantal starters toegenomen, terwijl er sinds mei 2021 iedere maand een afname van het aantal starters te zien was.

Groei in de bouwsector

Binnen de bouwsector is een groei waarneembaar van het aantal starters in de bouwinstallatiebranche (+39% ten opzichte van januari 2021). Binnen deze sector zitten beroepen zoals elektriciens en loodgieters. Maar ook in de branches ‘projectontwikkeling’ (+38%) en de ‘afwerking van gebouwen’ (+13%) is een toename van het aantal starters te zien ten opzichte van dezelfde maand in 2021. Opvallend minder stoppers zijn er in de bouw bij de branche ‘leggen van kabels en buizen’ (-24%).
Prof. Dr. Erik Stam, econoom: “De oververhitte woningmarkt lijkt de bouw blijvend goed te doen, met een continuering van de hoge aantallen starters in deze sector”

Groei in de groothandel

In de sector groothandel is deze maand een groei waarneembaar van het aantal starters na een lange periode van afnames. Dit betreft vooral de groothandel in voedings- en genotmiddelen (+108% groei van het aantal starters t.o.v. januari 2021). Deze bedrijven hebben naast de voedings(speciaal)zaken vooral de horeca als klant. Andere sectoren binnen de groothandel, waar een groei waarneembaar is, zijn ‘handel in auto’s en aanhangers’ (25%) en ‘groothandel in ICT apparatuur’ (20%).
Binnen de groothandel neemt het aantal stoppers het sterkst af in de ’groothandel in consumentenartikelen (non-food)’, met -79%. Deze branche is zeer divers en omvat groothandels van o.a. schoenen, medische instrumenten, huismeubilair, bovenkleding, verlichting en sportartikelen.

Prof. Dr. Erik Stam, econoom: “Met weer meer startende bedrijven in januari 2022, en minder stoppende bedrijven blijft het aantal bedrijven toenemen, ondanks de nog steeds grote onzekerheden rondom de corona pandemie. Het geeft de structurele sterkte van de Nederlandse economie weer, maar ook de conserverende werking van de steunmaatregelen.”

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand januari vergeleken met dezelfde maand in 2021. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.

KVK Trendrapport Bedrijfsleven, per sector en regio, januari 2022