Persbericht

KVK Trendrapport maart: stijging faillissementen meer stoppers en minder starters

Het aantal starters in maart 2022 is lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Met 23.639 starters is de afname 8%. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over maart 2022. Het aantal stoppers is met 12.966 juist 8% hoger dan in maart vorig jaar. Het totaal aantal Nederlandse ondernemingen per 1 april 2022 is verder gestegen naar 2.227.028, een toename van ruim 6% vergeleken met een jaar geleden.

Het aantal faillissementen stijgt voor de tweede maand op rij en komt voor maart 2022 uit op 160.

KVK heeft prof. dr. Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport Bedrijfsleven te duiden. Knoben: ‘We zitten nu op een kantelpunt voor het bedrijfsleven. De coronasteun is afgebouwd, veel ondernemers worstelen nog met de financiële gevolgen van de pandemie. Tegelijkertijd zijn de energiekosten en inflatie torenhoog. Dat het aantal stoppers en faillissementen oploopt is dan ook geen grote verassing. Deze trend zal zich naar verwachting de komende maanden voortzetten. De komende maanden gaan spannend worden voor veel ondernemers.’

Afname starters detailhandel

In de sector detailhandel is de daling van het aantal starters het grootst, 44% ten opzichte van maart vorig jaar. Ook de sector industrie laat een duidelijke afname zien, hoewel die minder groot is, namelijk 16%.

‘In de detailhandel zien we weliswaar minder starters, maar geen (grote) toename in stoppers of faillissementen. Hier zien we dus een stabilisatie van het bedrijvenlandschap’, signaleert Knoben. ‘In andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de dienstverlening voor vervoer, zien we juist een grote toename in zowel starters als stoppers. Daar zit onder de oppervlakte dus een enorme dynamiek die samenhangt met de nieuwe fase van de pandemie waarin we zitten. Bezorging vanuit fysieke winkels en horeca, de click-and-collect-achtige diensten, zijn grotendeels verleden tijd. Aan de andere kant blijft de vraag naar pakketbezorging vanuit online winkels groeien. Daar is dus een toename van bedrijvigheid.’

Hausse aan startende webwinkels ligt achter ons

Inzoomend op de sector detailhandel, zien we dat in maart 2022 het saldo van de starters en stoppers bij fysieke winkels en markthandel vrijwel nul is. Dat wil zeggen, er kwamen net zoveel winkels / marktkramen bij als er verdwenen. Bij de webwinkels is het saldo met 376 nog wel licht positief, maar de hausse aan startende webwinkels zoals die zich in het eerste kwartaal van vorig jaar aftekende, ligt duidelijk achter ons.

‘Met de heropening van de economie en de terugkeer naar kantoor zijn er wat minder marktkansen voor internetwinkels’, stelt Knoben. ‘Er zijn er zoveel gestart de afgelopen twee jaar dat je daar eigenlijk een ‘shake-out’ met flink wat stoppers zou verwachten. Dat we dat (nog) niet zien heeft te maken met de lage kosten van het draaiende houden van een webwinkel. Desondanks verwacht ik hier wel een consolidatie de komende tijd.’

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand maart vergeleken met dezelfde maand in 2021. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.

Samen met het Trendrapport heeft KVK ook de Bedrijvendynamiek gepubliceerd over het eerste kwartaal van 2022.

KVK Trendrapport Bedrijfsleven maart 2022 (per sector en regio)