Persbericht

KVK Trendrapport november: veel starters in logistieke sector; aantal faillissementen stijgt

Er waren in november 20.275 starters, dat is 1% minder dan in november 2020. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over november 2021.

Het totaal aantal bedrijven is op 1 december 2021 verder gestegen naar 2.195.820. Hiervan zijn er ruim 1,1 miljoen fulltime zzp’ers en ruim 300.000 parttime zzp’ers.

Faillissementen

Het aantal faillissementen is gestegen, van 99 in oktober 2021 naar 153 in november 2021. Dit aantal is echter nog relatief laag in vergelijking met de periode van voor corona, toen er maandelijks ongeveer 250 faillissementen werden vastgesteld.
KVK heeft prof. dr. Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport Bedrijfsleven te duiden. Volgens Stam laat deze rapportage zien dat er een einde is gekomen aan de langdurige daling van het aantal faillissementen, met de sterkste stijging sinds het begin van de coronapandemie in Nederland. Stam: ‘Het gaat nog om kleine aantallen, een stijging van 99 faillissementen in oktober naar 153 faillissementen in november. Het aantal stoppers is licht toegenomen met 5 procent ten opzichte van oktober. Toch blijft het totaal aantal ondernemingen in Nederland stijgen doordat het aantal starters ook in november nog steeds substantieel hoger is dan het aantal stoppers.’

Logistiek

In dit Trendrapport belicht KVK vooral de logistieke sector, hier zitten de meeste starters. De stijging binnen de logistieke sector is vooral goed waarneembaar vanaf het najaar van 2020. Binnen de logistiek zien we stijgingen van het aantal starters in het (goederen)vervoer, bij koeriers en bij vervoer per taxi (zonder eigen vervoer). Prof. Dr. Erik Stam: ‘In de logistiek zien we een continuering van de gevolgen van de versnelde digitale transitie: we gaan weer meer online kopen, en dat vertaalt zich ook met name in een groei van het aantal nieuwe maaltijd- en pakketbezorgers.’

(Goederen)vervoer

Binnen de logistiek springt (goederen)vervoer over de weg er sterk uit. Hier zien we sinds november 2019 een groeispurt. Van 208 starters in november 2019 naar 405 starters in november 2021. In november 2020 waren er 385 starters, dus vergelijkbaar met november dit jaar. Het merendeel van de starters in deze branche zijn (maaltijd of pakket-)bezorger.

Koeriers

Begin 2021 waren er relatief weinig starters als koerier, maar vanaf de tweede helft van 2021 wordt dit weer ingehaald. Van 159 in november 2019 naar 260 starters in november 2021. Dus niet alleen distributie, maar ook het snel van punt naar punt verzenden van goederen trekt de laatste maanden veel starters.

Vervoer per taxi

De grootste groep onder vervoer per taxi zijn zzp-taxichauffeurs. Bij deze groep zien we gedurende de coronatijd minder starters. Zo waren er in november 2020 maar 41 starters, waar dit er in november 2019 nog 143 waren. In november 2021, en ook de paar maanden ervoor, leek er weer wat herstel te zijn met 96 starters.

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand november vergeleken met dezelfde maand in 2020. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.