Persbericht

KVK Trendrapport oktober: toename starters horeca, veel stoppers detailhandel en extreem weinig faillissementen

Er waren in oktober 20.671 starters, 4% minder dan in oktober 2020. Bij de stoppers is er sprake van een toename van 7% ten opzichte van oktober 2020. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over oktober 2021.

Het totaal aantal bedrijven is op 1 november 2021 verder gestegen naar 2.186.061. Hiervan zijn er 1.163.922 fulltime zzp’ers (53%) en 325.063 parttime zzp’ers (15%). Er zijn dus 697.076 bedrijven die niet als zzp ingeschreven staan (32%).

Extreem weinig faillissementen

Het aantal faillissementen blijft met 99 extreem laag. Dit is 48% lager dan oktober 2020 en 59% minder dan het aantal faillissementen oktober 2019.

KVK heeft prof. dr. Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport Bedrijfsleven te duiden. Stam: “de netto aanwas van het aantal bedrijven neemt wat af, maar er is nog veel positieve dynamiek. Er zijn weliswaar steeds meer (vrijwillige) stoppers, maar dit aantal is nog veel kleiner dan in 2020 en 2019, en het aantal faillissementen blijft nog extreem laag.“

Meer starters in de Horeca

In de horeca zien we met 43% meer starters een enorme groei. Van 710 starters in oktober 2020 naar 1012 starters in oktober 2021. De stijging is goed te zien bij restaurants en cafetaria’s (892 starters). Binnen deze branche valt ook de eventcatering op, waaronder veel zelfstandig werkende (freelance) koks, kelners en barista's zijn ingeschreven.

De sector horeca kampt momenteel met een groot personeelstekort dat onder andere door deze mensen wordt ingevuld. Prof. Dr. Erik Stam: “We zien dat na de enorme krimp van het aantal starters in de horeca tijdens de eerste lockdown, en een langdurige periode van relatief weinig starters, er nu eindelijk sprake is van een versnelde inhaalslag.“

Einde groei internetwinkels

De sector detailhandel is in de coronaperiode sterk gegroeid door internetwinkels. In april en mei 2020, toen de eerste corona maatregelen van kracht werden, verdubbelde het aantal starters in deze branche. Inmiddels is het aantal startende internetwinkels weer op het niveau van voor corona.

Opmerkelijk is dat gelijk met de toename van het aantal startende internetwinkels ook het aantal stoppers in die branche oploopt. Vanaf juli 2020 ligt het aantal stoppers rond de 1.000-1.100 per maand, daarvoor rond de 700. In oktober 2021 zijn er 1.036 internetwinkels gestopt. In de autobranche en de overige detailhandel (fysieke winkels en markthandel) ligt het aantal stoppers lager dan in 2019 en 2020.

Prof. Dr. Erik Stam, econoom: “Door de coronapandemie werd de digitale transformatie van de economie versneld door onder andere een snelle toename van nieuwe internetwinkels. Online winkelen blijft, maar niet alle nieuwe internetwinkels houden hun bestaansrecht, zoals we zien met een groot aantal stoppende internetwinkels.“

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand oktober vergeleken met dezelfde maand in 2020. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.