Persbericht

KVK Trendrapport september: forse groei cultuur, sport en recreatie; ook gezondheidszorg stijgt flink door

Over de hele linie was het aantal starters in het Nederlandse bedrijfsleven in september iets hoger dan in dezelfde maand in 2020, namelijk 4% meer. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over september 2021. Het aantal stoppers is lastiger vergelijkbaar door opschoonacties in het Handelsregister, maar lijkt iets kleiner dan vorig jaar. Het totaal aantal Nederlandse bedrijven per 1 oktober 2021 is verder gestegen naar 2.175.714.

Het aantal faillissementen blijft met 123 extreem laag. Dit is 23% minder dan in september vorig jaar, toen het er ook al erg weinig waren, en minder dan de helft dan in september 2019.

KVK heeft dr. Josette Dijkhuizen gevraagd de cijfers uit het Trendrapport Bedrijfsleven te duiden. Dijkhuizen: “De zomermaanden zijn voorbij en we horen positieve geluiden over de Nederlandse economie. Het is goed mogelijk dat daardoor mensen juist nú hun kans zien om een eigen bedrijf te starten.”

Hoge groei in sector cultuur, sport en recreatie

De sector cultuur, sport en recreatie groeit in september hard, met 1.057 starters. Dit is een stijging van 17% ten opzichte van september vorig jaar. De groei in de sector lijkt weer op die in 2019 en is dus volledig terug op het niveau van voor de coronacrisis.

Zie ook onderstaande grafiek. Hierin zijn de stoppers gecorrigeerd voor opschoonacties in het Handelsregister.

Splitsen we deze sector verder uit, dan zien we dat meer dan 80% van alle startende bedrijven binnen de branche kunst vallen. Binnen die branche vallen starters voornamelijk onder drie activiteiten. De grootste groep “schrijven en overige scheppende kunst” wordt minder geraakt door de coronamaatregelen en bevat naast kunstenaars ook freelance journalisten. Ook beoefening van en dienstverlening aan podiumkunst hebben weer meer starters dan tijdens de coronacrisis.

Dijkhuizen: “De toename in deze sector is deels te verklaren door studenten die in de afgelopen 2 jaar zijn afgestudeerd”, zegt Dijkhuizen. “Zij zijn in die periode geen eigen bedrijf gestart vanwege het gebrek aan werk. Maar doordat in september de culturele sector open is gegaan, zijn mensen zich nu wel gaan inschrijven bij KVK.”

Gezondheidszorg

Ook in de sector gezondheidszorg groeit het aantal ondernemingen hard. In september waren er maar liefst 2.691 starters in deze sector, het hoogste aantal van de afgelopen zes jaar en 45% meer dan september vorig jaar.

De groei in deze sector is tweeledig. Enerzijds stijgt het aantal paramedische praktijken, dus bijvoorbeeld vrijgevestigd psychologen of diëtisten, al zit de voornaamste groei daar bij alternatieve genezers en lifestyle coaches. Daarnaast is er een steeds sterkere toename van zorgverleners die zich als zzp’er inschrijven, met name in de thuiszorg, jeugdzorg en de kinderopvang.

“De gezondheidszorg kent grote personele tekorten. Bemiddelingsbureaus voor zorgpersoneel proberen mensen aan te trekken om op korte termijn de tekorten op te vangen. Voor mensen in loondienst is dit wellicht juist in deze tijd een kans om de baan in te wisselen voor een inschrijving bij de KVK. Mogelijk dat de startende zorgondernemers verwachten dat ze door zelfstandigheid zelf meer zeggenschap hebben over de werktijden zodat ze een betere balans tussen werk en privé kunnen bewerkstelligen en mogelijk de werkdruk beter kunnen reguleren”, aldus Josette Dijkhuizen.

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand september vergeleken met dezelfde maand in 2020. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.

Samen met het Trendrapport heeft KVK ook de Bedrijvendynamiek gepubliceerd over het derde kwartaal van 2021.